Update en verdieping schoolopleider

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het samen opleiden en het begeleiden en beoordelen van studenten en verdiep je begeleidingsvaardigheden.

Opbrengst

Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen Partners in Opleiden en Ontwikkeling en je hebt je begeleidingsvaardigheden verdiept. Je kunt je begeleiding afstemmen op de leerbehoefte en ervaring van de student. Je bent bekend met de vier waarborgen uit het landelijk kwaliteitskader voor partnerschappen. Verder heb je ervaringen uitgewisseld met andere schoolopleiders en mogelijkheden voor verdergaande samenwerking verkend. 

Let op: de cursus is uitsluitend bestemd voor partnerscholen van de Marnix Academie.   

Over het programma

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ervaren schoolopleiders en de ervaringen van de deelnemers vormen het uitgangspunt van de bijeenkomsten. Daarnaast komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • Ontwikkelingen in het curriculum van de Marnix Academie en het Partnerschap 
  • Werken met de bekwaamheidseisen en de dialoogkaarten 
  • Vormgeven van het samen leren van studenten door middel van een oriëntatiefase, intervisie, lesson study of samen onderwijs ontwerpen
  • Formuleren van ontwikkelingsgerichte feedback 
  • Hercertificering van jouw school    
  • Landelijk Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie   

Er wordt recente literatuur over Samen Opleiden aangeboden. Je experimenteert in je eigen school naar aanleiding van één van de besproken onderwerpen. 

Voor wie?

Ervaren schoolopleiders die enige tijd geleden de cursus tot schoolopleider hebben gevolgd.

Bijzonderheden

Deze cursus is uitsluitend bestemd voor partnerscholen van de Marnix Academie.

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten.

Op basis van afspraken in het partnerschap ‘Partners in opleiding en ontwikkeling’ worden de deelnamebedragen voor 25% doorberekend aan de opleidingsscholen binnen dit partnerschap. De overige 75% wordt gefinancierd uit de subsidie opleidingsschool.

Doelgroep

Schoolopleider

Kosten

€369

Aantal bijeenkomsten

1

Studiebelastinguren

5

Lesdatum

woensdag 8 november 2023 09.00-14.00 uur

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Winona Ensink. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.