Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs (Post-HBO)

Wordt een vakspecialist die veilig en betekenisvol bewegingsonderwijs geeft aan groep 3 tot en met 8 en draag bij aan een actieve omgeving in en rond de school.

Aanmelden is alleen nog mogelijk voor blok 1 en 2. Meld je aan via de aanmeldknop onderaan de pagina.

Opbrengst

Je ontvangt een aanvullende bevoegdheid bewegingsonderwijs voor groep 3 tot en met 8. Als je deze leergang volgt, ben je gedurende maximaal twee aaneengesloten schooljaren bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan alle groepen.

Het programma

Studenten die na 2001 met de pabo gestart zijn, zijn niet meer bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met 8. De leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs leidt tot een brede bevoegdheid waardoor je bevoegd bent om gymles te geven aan alle groepen in het basisonderwijs. Onze lessen zijn 'Corona proof'. We houden ons aan de regels van het RIVM en het protocol bewegingsonderwijs in het HBO

Als je deze leergang volgt, ben je tijdelijk, gedurende maximaal twee aaneengesloten schooljaren, bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan alle groepen.

De opleiding bestaat uit drie blokken. Blok 1 en 2 worden afgesloten met een deelcertificaat, het voldoende afsluiten van blok 3 geeft recht op het diploma van de stichting Post-HBO.

Blok 1 – Aanbieden van activiteiten

In blok 1 staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten die lopen
 • Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten die lopen en lukken
 • Volgordes binnen de twaalf leerlijnen
 • Rol van het bewegen in de schoolomgeving
 • Werkplekleren (stage)

Blok 2 – Reguleren en leerhulp

In blok 2 staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Reguleren van bewegingssituaties
 • Observeren van bewegingsgedrag
 • Differentiatie en leerhulp binnen bewegingssituaties
 • Rol van het bewegen in de schoolomgeving
 • Werkplekleren (stage)

Blok 3 – De vakspecialist bewegingsonderwijs

In blok 3 staan de volgende onderwerpen centraal:

 • (Vak)onderwijsconcepten en visie
 • Planning (deel vakwerkplan en lessenreeks)
 • Zorgverbredend handelen
 • De rol van de vakspecialist
 • Werkplekleren (stage)

Stageverplichting
Je verzorgt per blok in ieder geval dertig lessen. Deze lessen worden verspreid gegeven over de verschillende bouwen (3/4, 5/6 en 7/8).
Het is verplicht les te geven in gymkleding in een goed geoutilleerde zaal. We raden je aan om de planning van de te geven lessen voorafgaande aan de opleiding met je schoolleider te bespreken. De organisatie van het lesgeven in groepen van collega’s vraagt om heldere afspraken.

Bij alle blokken is het noodzakelijk dat er beeldopnames worden gemaakt van de door jou gegeven lessen. Deze beelden worden gebruikt bij de begeleiding; een deel van de opnames wordt gebruikt voor het portfolio.

Les in Corona-tijd

Vraag je je af hoe lessen in corona-tijd worden vormgegeven? Lees er hier meer over. 

Certificering 

Na het succesvol afronden van de gehele opleiding ontvang je een postbachelordiploma Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs.

Voor wie?

Leraren van groep 1 tot en met 8 die in het bezit zijn van een pabo-diploma (met bevoegdheid bewegingsonderwijs groep 1 en 2) en affiniteit hebben met het vak. Je maakt deel uit van een onderwijsteam of je hebt een stageplaats.

Aan te schaffen literatuur

Voor de start van de opleiding moet je in het bezit zijn van het boek Basisdocument Bewegingsonderwijs, Jan Luitingfonds Zeist,  ISBN 90-72335-51-7.

Kosten

€ 1.060,- per blok (inclusief administratie- en materiaalkosten en diploma, exclusief aan te schaffen literatuur). 

Voor ieder blok dien je je apart in te schrijven.

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

Doelgroep

Leraar basisonderwijs

Docenten

Alex de Korte
Elise Akkermans

Kosten

€3.180

Aantal bijeenkomsten

51

Studiebelastinguren

600,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Je hebt circa. 51 contacturen per blok met bijeenkomsten op woensdag van 15.00 tot 18.00 uur. 

Lesdata blok 1

woensdag 7 september 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 14 september 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 21 september 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 28 september 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 5 oktober 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 12 oktober 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 19 oktober 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 2 november 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 9 november 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 16 november 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 23 november 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 30 november 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 7 december 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 14 december 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 21 december 2022 15.00-18.00 uur
woensdag 11 januari 2023 15.00-18.00 uur
woensdag 18 januari 2023 15.00-18.00 uur
woensdag 25 januari 2023 15.00-18.00 uur
woensdag 1 februari 2023 15.00-18.00 uur
woensdag 8 februari 2023 15.00-18.00 uur

Lesdata blok 2

februari 2023

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Alex de Korte. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.