Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs (Post-HBO)

Wordt een vakspecialist die veilig en betekenisvol bewegingsonderwijs geeft aan groep 3 tot en met 8 en draag bij aan een actieve omgeving in en rond de school.

Opbrengst

Je ontvangt een aanvullende bevoegdheid bewegingsonderwijs voor groep 3 tot en met 8. Als je deze leergang volgt, ben je gedurende maximaal twee aaneengesloten schooljaren bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan alle groepen.

Het programma

Studenten die na 2001 met de pabo gestart zijn, zijn niet meer bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met 8. De leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs leidt tot een brede bevoegdheid waardoor je bevoegd bent om gymles te geven aan alle groepen in het basisonderwijs. 
Na een onrustige periode starten onze blokken weer in september. Onze lessen zijn 'Corona proof'. We houden ons aan de regels van het RIVM en het protocol bewegingsonderwijs in het HBO

Als je deze leergang volgt, ben je tijdelijk, gedurende maximaal twee aaneengesloten schooljaren, bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan alle groepen.

De opleiding bestaat uit drie blokken. Blok 1 en 2 worden afgesloten met een deelcertificaat, het voldoende afsluiten van blok 3 geeft recht op het diploma van de stichting Post-HBO.

Blok 1 – Aanbieden van activiteiten

In blok 1 staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten die lopen.
 • Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten die lopen en lukken.
 • Volgordes binnen de twaalf leerlijnen
 • Rol van het bewegen in de schoolomgeving
 • Werkplekleren (stage)

Blok 2 – Reguleren en leerhulp

In blok 2 staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Reguleren van bewegingssituaties
 • Observeren van bewegingsgedrag
 • Differentiatie en leerhulp binnen bewegingssituaties
 • Rol van het bewegen in de schoolomgeving
 • Werkplekleren (stage)

Blok 3 – De vakspecialist bewegingsonderwijs

In blok 3 staan de volgende onderwerpen centraal:

 • (Vak)onderwijsconcepten en visie
 • Planning (deel vakwerkplan en lessenreeks)
 • Zorgverbredend handelen
 • De rol van de vakspecialist
 • Werkplekleren (stage)

Stageverplichting
Je verzorgt per blok in ieder geval dertig lessen. Deze lessen worden verspreid gegeven over de verschillende bouwen (3/4, 5/6 en 7/8).
Het is verplicht les te geven in gymkleding in een goed geoutilleerde zaal. We raden je aan om de planning van de te geven lessen voorafgaande aan de opleiding met je schoolleider te bespreken. De organisatie van het lesgeven in groepen van collega’s vraagt om heldere afspraken.

Bij alle blokken is het noodzakelijk dat er beeldopnames worden gemaakt van de door jou gegeven lessen. Deze beelden worden gebruikt bij de begeleiding; een deel van de opnames wordt gebruikt voor het portfolio.

Certificering 

Na het succesvol afronden van de gehele opleiding ontvang je een postbachelordiploma Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs.

Voor wie?

Leraren van groep 1 tot en met 8 die in het bezit zijn van een pabo-diploma (met bevoegdheid bewegingsonderwijs groep 1 en 2) en affiniteit hebben met het vak. Je maakt deel uit van een onderwijsteam of je hebt een stageplaats.

Aan te schaffen literatuur

Voor de start van de opleiding moet je in het bezit zijn van het boek Basisdocument Bewegingsonderwijs, Jan Luitingfonds Zeist,  ISBN 90-72335-51-7.

Kosten

€ 1.050,- per blok (inclusief administratie- en materiaalkosten en diploma, exclusief aan te schaffen literatuur). 

Voor ieder blok dien je je apart in te schrijven.

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.

Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?

Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van €250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  €2.000,-  betaal je netto €1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). Zie ook de website van de Belastingdienst.

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

 

Doelgroep

Leraren basisonderwijs

Docenten

Alex de Korte
Elise Akkermans

Kosten

€3.150

Aantal bijeenkomsten

153

Studiebelastinguren

600,0

Je hebt circa. 51 contacturen per blok met bijeenkomsten op woensdag van 15.00 tot 18.00 uur. 

De blokken 1 en 3 starten op 1 september 2021, blok 2 start op 2 februari 2022.  

Praktische informatie: MOC Servicebureau

Inhoudelijke informatie: Alex de Korte