Vakspecialist muziek (Post HBO)

Er is een grote vraag naar leraren basisonderwijs die gespecialiseerd zijn in het vak muziek en die zo kunnen bijdragen aan de verbetering van het culturele klimaat in de school.

Opbrengst

Je speelt een centrale rol binnen je eigen school als het gaat om muziekonderwijs. Je draagt bij aan de verbetering van het culturele klimaat en weet het muziekonderwijs in goede banen te leiden.

Informatie

Op steeds meer scholen wordt het belang van muziek erkend. Vanuit het ministerie OCW wordt Méér Muziek in de Klas een bijzonder warm hart toegedragen en wordt extra geld ter beschikking gesteld. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is het werken aan deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. Om dit op duurzame wijze te doen is de vakspecialist, verbonden aan een basisschool, een prachtige invulling.

Heb jij affiniteit met muziek en wil je voor dit vak een centrale, kartrekkersrol spelen in je eigen basisschool? Wil je bijdragen aan de verbetering van het culturele klimaat in de school? Met de opleiding Vakspecialist Muziek bereik je direct zichtbaar resultaat voor jou en je school. Denk bijvoorbeeld aan de rol van een breed inzetbare vakspecialist muziek die bijzondere taken kan verrichten, kartrekker is voor muzikale activiteiten en die misschien wel een schoolkoor of schoolorkest op kan zetten. In het kader van Méér Muziek in de Klas is het ook mogelijk om contacten te leggen met een muziekschool of een centrum voor de kunsten, om samen tot mooie muziekprojecten te komen. 

Achtergrond

Deze opleiding is ontwikkeld door pabo’s en conservatoria en is de afgelopen jaren op meerdere plaatsen in ons land succesvol uitgevoerd. Ook heeft de opleiding inmiddels haar waarde voor de praktijk van het basisonderwijs bewezen. Meer informatie vind je hier.

Over het programma

Je maakt kennis met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van muziekonderwijs en krijgt inzicht in leer- en ontwikkelingslijnen voor het vak muziek op de basisschool. Daarnaast organiseer je schoolconcerten op school, studeer je een musical in en/of geef je tijdens bijzondere projecten leiding aan een schoolkoor of instrumentale speelgroep.

De opleiding is competentiegericht. De benodigde competenties zijn in samenwerking met de SLO ontwikkeld en sluiten goed aan bij de huidige methodiek voor het muziekonderwijs op de pabo. Je maakt een persoonlijk opleidingsplan en bepaalt voor een groot deel je eigen leerroute, aansluitend bij je niveau en bij jouw praktijksituatie. Naast de cursusbijeenkomsten investeer je tijd in zelfstudie, intervisie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, overleg met teamleden, enzovoort.

Tijdens de bijeenkomsten is er veel gelegenheid voor presentaties, waarin zingen, spelen en leiding geven aan musiceren centraal staan. Ook worden basale muziektheorielessen gegeven en er vindt instrumentaal samenspel plaats. We bieden de mogelijkheid om je (verder) te bekwamen in het begeleiden op gitaar of op toetsen. Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn onder meer slagtechniek (leiding geven), maken van liedjes, gebruik maken van een muzieknotatieprogramma op de computer, het inzetten van een muziekinstrument in de lessen.

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Vakspecialist muziek.

Ervaringen

Enkele uitspraken van mensen die in de afgelopen jaren de opleiding hebben gevolgd:

  • ”Niet alleen ik, maar ook mijn school heeft dit jaar op muziekgebied een grote ontwikkeling doorgemaakt.”
  • “Ik heb ontdekt dat ik liedjes kan schrijven en dat heel erg leuk vindt.”
  • “Mijn muzieklessen hebben een fundament gekregen, ik weet wat ik aan het doen ben en hoe ik vervolgstappen kan nemen.”
  • “De kinderen op onze school zijn veel beter gaan zingen.”
  • “Een enorme kick was het; ons kerstkoor trad op tijdens de kerstviering. Spannend. Maar wat ging het goed!”
  • “Nooit gedacht dat je met bewegen tijdens de muzieklessen zoveel kunt en dit zoveel meerwaarde geeft.”
  • “Ik heb een goed inzicht gekregen in de verschillende leerlijnen van muziek.”

Voor wie?

Leraren basisonderwijs die graag na de pabo extra scholing op muzikaal gebied willen, affiniteit hebben met kunst en cultuur en de rol van muziekvakspecialist in hun basisschool willen vervullen. Verwacht wordt dat je (basaal) kunt noten lezen en een instrument bespeelt. Dat mag ook je stem zijn.

Door deelnemers aan te schaffen literatuur

Vrolijk, R. Nieuw Geluid (2e druk)
of
Haverkort, F. Lei, R. van de, Noordam, L. Muziek Meester (laatste druk)

  • “Wat vonden we het jammer dat het in november al de laatste les was.”

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.

Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?

Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van €250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  €2.000,-  betaal je netto €1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). Zie ook de website van de Belastingdienst.

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten en diploma, exclusief aan te schaffen literatuur.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar onderbouw

Kosten

€2.240

Aantal bijeenkomsten

18

Studiebelastinguren

200,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Data van de bijeenkomsten:

woensdag 26 januari 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 9 februari 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 9 maart 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 16 maart 2022 18.45-21.45 uur
dinsdag 29 maart 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 13 april 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 11 mei 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 25 mei 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 8 juni 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 22 juni 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 14 september 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 28 september 2022 18.45-21.45 uur
donderdag 13 oktober 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 2 november 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 16 november 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 30 november 2022 18.45-21.45 uur
woensdag 11 januari 2023 18.45-21.45 uur
woensdag 18 januari 2023 18.45-21.45 uur
 

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie: Marjanka van Maurik. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.