Herregistratie | Achteraf waarderen

In Achteraf waarderen laat je het leren dat je elke dag doet in je eigen school zien. Het achteraf waarderen kun je gebruiken voor je herregistratie schoolleider PO. We bieden twee manieren van herregistratie via achteraf waarderen aan: Werken met een portfolio en Schoolleiders waarderen schoolleiders.

Twee manieren van herregistratie

In beide gevallen kies je één of meerdere thema's die het Schoolleidersregister PO noemt.  Bij het Werken met een portfolio maak je een portfolio op een door jouw gekozen thema. Bij Schoolleiders Waarderen Schoolleiders bereid je een gesprek met andere schoolleiders voor. In dat gesprek waarderen twee andere schoolleiders je professionele ontwikkeling op jouw gekozen thema.

Opleiding of cursus? Kies jij, in plaats van achteraf waarderen, liever voor een opleiding of een cursus? Dan kun je voor opleidingen en herregistratiemodules terecht bij onze partner Penta Nova

Welke thema’s?

Je kiest één of meerdere van de thema’s die het Schoolleidersregister PO noemt.

Werkwijze:

In je eigen tempo, met zo min mogelijk administratie, werk je aan je portfolio.
Je doet dit zelfstandig. Maar kunt ook met andere schoolleiders optrekken.

Het is mogelijk meerdere thema’s tegelijk te valideren.

Begeleiding:

Indien daar behoefte aan is, kunnen we tussentijds met je meekijken of je portfolio zich inhoudelijk goed vult.

Toetsing door middel van:

Je maakt een portfolio op het door jou gekozen thema.

Wie toetst?

Twee assessoren toetsen in een gesprek met jou je gemaakte portfolio.

Tijdsduur:

Het schrijven van je portfolio vraagt ongeveer twee dagen.

Kosten:

Voor het gebruik van het portfolio bedragen de kosten eenmalig 40 euro.
De kosten voor het beoordelen van een portfolio bedragen 450 euro.
De kosten voor het valideringsgesprek bedragen 500 euro. In totaal bedragen de kosten per portfolio 950 euro.
Een voldoende afgerond portfolio en valideringsgesprek leiden samen tot een herregistratiewaarde.

INLOGGEN

INSCHRIJVEN

Welke thema’s?

Je kiest een van de thema’s die het Schoolleidersregister PO noemt.

Werkwijze:

Drie schoolleiders voeren een professionele dialoog over ieders ontwikkeling.
Alle drie de gespreksdeelnemers kiezen afzonderlijk welk professionaliseringsthema ze willen afronden. 

Begeleiding:

Tijdens het uitwerken van het professionaliseringsthema is er geen begeleiding.
Het toetsingsgesprek wordt begeleid door een procesbegeleider.

Toetsing door middel van:

Je bereidt een gesprek voor met andere schoolleiders over jouw professionaliseringsthema, maar je moet ook zelf een eindreflectie schrijven over de twee andere deelnemers. Dit moet binnen 48 uur na het gesprek geschreven worden en per e-mail opgestuurd naar de procesbegeleider.

Wie toetst?

Schoolleiders waarderen elkaar.

Tijdsduur:

Voorbereiding, gesprek en eindreflectie vragen ongeveer twee dagen.

Kosten:

De kosten bedragen 950 euro.

Data:

25 april 2022 en 27 juni 2022 van 11:00 - 17:00 uur

INSCHRIJVEN

Meer weten over achteraf waarderen voor schoolleiders via het portfolio?

Stappenplan

Als jij kiest voor dit traject doorloop je het volgende stappenplan:

  1. Je vult het digitaal portfolio. Je kunt aan verschillende thema’s tegelijk werken.
  2. Je bepaalt dat een thema voldoende uitgewerkt is.
  3. Je stuurt je digitaal portfolio op naar het Marnix Onderwijscentrum.
  4. Je portfolio wordt beoordeeld door twee assessoren.
  5. Indien voldoende ontvang je een uitnodiging voor het valideringsgesprek.
  6. Indien voldoende ontvang je het certificaat.
  7. Je werkt verder aan het volgende thema in het digitaal portfolio en volgt dezelfde stappen nog eens.
  8. Indien je daar behoefte aan hebt, kunnen we tussentijds met je meekijken of je portfolio zich inhoudelijk goed vult en zal gaan voldoen aan de criteria die we stellen om tot validering van een thema te komen. 

In deze video vertelt een schoolleider over hoe hij het werken met ons portfolio heeft ervaren en wat het van je vraagt.

 

Contact en meer informatie: