Coördinator Burgerschapsonderwijs (Post-HBO)

Coördinator Burgerschapsonderwijs (Post-HBO)

Als Coördinator burgerschapsonderwijs ben je een vraagbaak en stimulator voor het team op het gebied van burgerschap en zorg je samen met het team voor het bestendigen en implementeren van burgerschap in jullie curriculum.

 10 bijeenkomsten  |  Start september 2024  | Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Of schrijf je direct in voor de gehele opleiding

Wat levert de post-hbo-opleiding Coördinator burgerschapsonderwijs je op?

Na afronding van deze opleiding kan je aan de slag als specialist op het gebied van burgerschap in de school. Een coördinator burgerschapsonderwijs ontwikkelt in dialoog met het team een gezamenlijke visie op burgerschap en realiseert een gerichte aanpak van burgerschapsonderwijs in de school.  

 • Je ontwikkelt een visie op wereldburgerschap die past bij de pedagogische opdracht, de populatie en het team van jouw school.  
 • Je bent in staat om in dialoog de burgerschaps- en identiteitsontwikkeling van de leerlingen te stimuleren.  
 • Je onderzoekt hoe je de visie van school uit kunt werken in de praktijk van alle dag en je maakt concreet hoe je leerlingen, collega’s, ouders en andere betrokkenen kritisch mee laat denken.  
 • Je kent relevante educaties op het gebied van wereldburgerschap, die aansluiten bij de visie van jouw school.  
 • Je kunt jouw team betrekken bij het tot stand brengen van wereldburgerschap op jouw school en inspireert je collega’s om wereldburgerschap in school krachtig vorm te geven.  
 • Je ontwikkelt een doorlopende leerlijn die past bij jullie schoolcultuur en curriculum.   

Wat is het belang van het volgen van deze opleiding?

Het onderwijs is een belangrijk fundament voor de democratische samenleving, het versterkt kansengelijkheid en het streven naar rechtvaardigheid en vrede voor de wereld.  De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor burgerschapsonderwijs vanuit de overheid. Burgerschap is aangemerkt als een van de vier basisvaardigheden van het onderwijs.

Nu blijkt dat er bij scholen en leerkrachten nog verlegenheid is hoe er invulling gegeven kan worden aan burgerschapsonderwijs en hoe dit samen valt met de visie van de school, inrichting van het onderwijs en het eigen handelen van de leerkracht. 

Deze post-hbo-opleiding bestaat een basismodule en verschillende verdiepende modules.

Er zijn 3 inschrijfmogelijkheden:

 • Je volgt alleen de basismodule. De studiebelasting is dan 100 uur.
  De kosten bedragen € 1.100,-. 
 • Je schrijft je in voor de gehele opleiding. De studiebelasting is dan 250 uur. De kosten bedragen € 2.525,-
 • Je volgt alleen de verdiepende modules. De kosten bedragen € 1.500,-

Bekijk de flyer voor een snelle blik op de inhoud en praktische informatie over deze opleiding. 

Inhoud van de opleiding

 • Het uitgangspunt is dat democratisch burgerschap een manier is om je te verhouden tot de wereld om je heen. 
 • Om die reden zien wij burgerschap niet als een op zichzelf staande vaardigheid, of een los vak in je onderwijsaanbod. De kunst is om burgerschap geïntegreerd aan te bieden in verschillende vakgebieden en te integreren met je handelen voor de klas en in de school. 
 • Om vorm te geven aan goed burgerschapsonderwijs, is het van belang dat leerlingen kennis hebben van de wereld om zich heen, in contact komen met verschillende perspectieven en worden aangemoedigd een eigen positie in te nemen.
 • Het is niet altijd eenvoudig dit als school vorm te geven. De overheid vraagt om een verantwoording binnen specifieke kaders, terwijl een democratie zich ook kenmerkt door de mogelijkheid kaders te bevragen.
 • In deze opleiding reiken we handvatten aan bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs, terwijl wij ook ruimte maken voor een kritische, professionele dialoog over burgerschap in het onderwijs. 

Meld je aan voor de voorlichting

Opbouw van de opleiding Coördinator burgerschapsonderwijs (Post-HBO)

Deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over burgerschapsonderwijs vanuit de eigen visie en die van school. Er worden handvatten aangereikt om vorm te geven aan burgerschap binnen de wettelijke kaders. De opleiding bestaat uit een basismodule en verdiepende modules. Het is mogelijk om alleen de basismodule te volgen.

De basismodule en de drie verdiepende modules van 2 bijeenkomsten geven recht op een diploma coördinator burgerschapsonderwijs.

Inhoud basismodule: 

 • Bijeenkomst 1: In deze module word je uitgedaagd om na te denken over jouw persoonlijke visie (in pedagogisch en maatschappelijk opzicht) op het burger-zijn in de samenleving met de wettelijke kaders als uitgangspunt. 
 • Bijeenkomst 2: In deze tweede bijeenkomst wordt stilgestaan bij de wettelijke kaders, kerndoelen, ijkpunten en bouwstenen. 
 • Bijeenkomst 3: In de derde bijeenkomst zoomen we in op een vorm van burgerschapsonderwijs die kritisch genoemd kan worden. 
 • Bijeenkomst 4: In de vierde bijeenkomst staan we stil bij wat er nodig is om burgerschapsonderwijs een duidelijke plek te geven in het onderwijs. 

Inhoud verdiepende modules: 
De verdiepende modules van twee bijeenkomsten per module richten zich op pedagogische dimensie van burgerschap, kansengelijkheid, rollen van de leerkracht en veranderkunde.  

Bijzonderheden

Deze opleiding is erkend door het platform van Hogescholen en is ontwikkeld in samenwerking met iPabo, Viaa en Hogeschool Thomas More.

Voor wie is deze post-hbo opleiding?

Leraren basisonderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, Intern begeleiders, docenten ISK, leraren nieuwkomers en intergrale kindcentra.

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de opleiding Coördinator Burgerschapsonderwijs? Neem dan contact op met Marieke Tjallema. Zij helpt je graag verder.

Voor algemene vragen kan je terecht bij het MOC Servicebureau.

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland  

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten, exclusief aan te schaffen literatuur.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar bovenbouw
Leraar onderbouw
Intern begeleider
Docent vo/mbo/hbo

Docenten

Marieke Tjallema

Kosten

€2.525

Aantal bijeenkomsten

10

Studiebelastinguren

250

Lesdata

donderdag 12 september 2024 14.30-18.00 uur basismodule
donderdag 10 oktober 2024 14.30-18.00 uur basismodule
donderdag 7 november 2024 14.30-18.00 uur basismodule
donderdag 21 november 2024 14.30-18.00 uur basismodule
donderdag 12 december 2024 14.30-18.00 uur verdiepingsmodule
Voortgangsgesprekken  op afspraak  
donderdag 9 januari 2025 14.30-18.00 uur verdiepingsmodule
donderdag 30 januari 2025 14.30-18.00 uur verdiepingsmodule
donderdag 6 maart 2025 14.30-18.00 uur verdiepingsmodule
donderdag 3 april 2025 14.30-18.00 uur verdiepingsmodule
donderdag 8 mei 2025 14.30-18.00 uur verdiepingsmodule


Diplomering volgens afspraak

Studiebelasting 

100 uur studiebelasting bij de basismodule
250 uur studiebelasting bij de basismodule + 3 verdiepende modules

Kosten

€ 1.495 bij de basismodule (4 dagdelen)
€ 2.495 bij de basismodule + 3 verdiepende modules (10 dagdelen)

Aan te schaffen literatuur

 • Hermans, H. en Bartels, R. (2020) Democratie begint bij jezelf. Ontwikkelen van burgerschap. Coutinho

 • Sinnige, A. en Spoelstra, T. (2022), Burgerschap in de klas. Koninklijke van Gorkum

Afronding & diplomering: certificering 

Na afronding ontvang je het certificaat Coördinator Burgerschapsonderwijs. 

Interessante vervolgopleidingen zijn:

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Marieke Tjallema. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.