Specialist Digitale geletterdheid (Post-HBO)

Specialist Digitale geletterdheid (Post-HBO)

De kloof tussen digitaal geletterden en digitaal ongeletterden wordt steeds groter. Wil jij als specialist Digitale geletterdheid op jouw school een bijdrage leveren aan het dichten van die kloof? Gelukkig zijn er de nieuwe (concept) kerndoelen digitale geletterdheid. Maar welke stappen kan je nu met je collega's nemen?

Deze opleiding zal worden gegeven in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.

8 bijeenkomsten  |  Start september 2024  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Of schrijf je direct in voor de opleiding

Wat levert de post-hbo-opleiding Specialist Digitale geletterdheid jou op?  

Jij wordt specialist op het gebied van digitale geletterdheid en weet de aanpak van de school vorm te geven en te ondersteunen. Tijdens de opleiding werk je aan de door de opleiding gestelde leeruitkomsten. Daarnaast werk je aan een zelfgekozen vraagstuk in de school, bijvoorbeeld het opzetten van een leerlijn digitale geletterdheid of digitale geletterdheid integreren in een vakgebied, maar denk ook aan het professionaliseren van je team op het gebied van digitale geletterdheid. Want als specialist digitale geletterdheid geef je niet alleen in je eigen klas(sen) onderwijs in digitale geletterdheid vorm, maar ben je ook een inspirator, vraagbaak en stimulator voor het team én zorg je samen met het team voor het bestendigen en implementeren van digitale geletterdheid in jullie curriculum. 

Wat is het belang van deze post-hbo-opleiding? 

Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel in het curriculum van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de kloof tussen digitaal geletterden en digitaal ongeletterden steeds groter wordt. Leerlingen moeten leren veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik te maken van de digitale toepassingen die nu én straks beschikbaar zijn. En ze moeten zich voorbereiden op de digitale toekomst: op school, bij een vervolgopleiding, op het werk, als consument, als burger ten opzichte van de overheid en als burgers onder elkaar (Kennisnet, 2019). Digitale geletterdheid biedt daarnaast veel kansen voor een bredere talentontwikkeling, omdat het niet alleen gaat om ‘gebruiken’ maar ook om ‘ontwerpen en produceren’ met behulp van digitale mogelijkheden. 

Opbouw van de post-hbo-opleiding Specialist Digitale geletterdheid  

Hoe kun je digitale geletterdheid vormgeven in een curriculum in de klas, in de school/opleiding en/of in de stichting? Geïntegreerd in het huidige aanbod, als apart vak of allebei? Welke kansen voor een bredere talentontwikkeling met behulp van digitale mogelijkheden liggen er? Wat voor een aanpak en leerlijn past eventueel bij ons als school? En hoe krijg ik collega’s hierin mee? Dit zijn allemaal vragen waar we bij stil staan in de opleiding. 

Maar wat is digitale geletterdheid eigenlijk? 

Digitale geletterdheid in het onderwijs omvat alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je in de digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Dit is door het SLO, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, opgedeeld in vier thema’s:  

 • ICT-basisvaardigheden: De werking van computers en netwerken begrijpen, kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en de bediening ervan en de mogelijkheden en beperkingen van technologie begrijpen. 
 • Informatievaardigheden: het zoeken, selecteren, kritisch beoordelen van bronnen en kunnen werken van informatie.  
 • Mediawijsheid: bewust en actief kunnen deelnemen aan een mediasamenleving door mediatoepassingen te begrijpen, benutten of te weerstaan. 
 • Computational thinking: het herformuleren van problemen zodat een computer of andere technologie gebruikt kan worden om het probleem op te lossen.  

Leeruitkomsten  

In de opleiding Specialist Digitale geletterdheid leer je hoe je digitale geletterdheid bij leerlingen en leerkrachten ontwikkelt en het schoolteam hierin meeneemt en ondersteunt. Je doet inhoudelijke kennis op en leert een plan van aanpak te ontwikkelen om digitale geletterdheid in je klas en in de school/opleiding te brengen. De opleiding is praktisch opgezet en koppelt theorie aan de praktijk. 

Dit zijn de leeruitkomsten van deze post-hbo-opleiding: 

 • Je (her)ontwerpt en realiseert onderwijs waarin vanuit onderbouwde keuzes in doelen, inhouden en didactiek bijgedragen wordt aan de ontwikkeling van de vier deelgebieden kerndoelen van digitale geletterdheid.
 • Je integreert aspecten van digitale geletterdheid in het vakinhoudelijke onderwijsaanbod in de beroepspraktijk.
 • Je draagt op schoolniveau of bouwniveau bij aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid in het curriculum: van visie naar beleid, strategie en implementatie.
 • Je toont een nieuwsgierige, lerende, kritische en onderzoekende houding betreffende de digitale geletterdheid van jezelf en van anderen.
   

 

De kloof tussen digitaal geletterden en digitaal ongeletterden dichten?

Schrijf je in voor de opleiding!

 

 

Portfolio 

Je voert gedurende de opleiding praktische opdrachten uit binnen de context van je eigen school waarbij je collega’s betrekt in een leerteam. Op deze manier maak je je de doelen van de opleiding eigen, binnen een cyclisch proces van ontwerpen, uitvoeren en evalueren en werk je aan impact in de school. De tijdens de opleiding gemaakte opdrachten en trajecten worden onderdeel van je portfolio, waarmee je aantoont dat je het profiel van de specialist digitale geletterdheid behaald hebt.  

Thema’s 

De opleiding is sterk op de praktijk gericht en je zult dus ook veel oefenen tijdens de lesdagen. 

De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod. Tijdens een lesdag komen meerdere thema’s terug.  

 • De digitaliserende samenleving 
 • Visieontwikkeling in de school 
 • Onderwijs in de negen (concept)kerndoelen digitale geletterdheid
 • Didactiek van digitale geletterdheid
 • Materialen en handreikingen
 • Integratie met vakinhouden
 • Leerlijnen
 • Kwaliteitskaarten 
 • Docentprofessionalisering
 • Beleid en borging in de school
 • ICT-vaardigheden, leerlijnen en integratie met vakinhouden 
 • Mediawijsheid 
 • Informatiegeletterdheid 
 • Computational thinking 
 • Veranderkunde: hoe neem je je collega’s mee? 
 • Jouw rol als specialist in de school 

Opbouw van lesdagen 

 • Input op het dagthema 
 • Praktisch aan de slag met technologie 
 • Vertaling naar je eigen praktijk 
 • Onderzoeken en ontwerpen, soms ook met je leerteam  
 • Feedbackmoment 

Voor wie is de post-hbo-opleiding Specialist Digitale geletterdheid?  

Leraren en docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, werknemers van uitgevers en mensen die al een post-hbo-opleiding op het gebied van ICT hebben gevolgd. 
 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo-opleiding Specialist Digitale geletterdheid? Neem dan contact op met Suzan de Kleer. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.  

Stuur een e-mail 

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland  

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s


De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar bovenbouw
Leraar onderbouw
Intern begeleider
Leidinggevende
Pabostudent
Young professional
Pedagogisch med./Onderwijsass.
Schoolopleider
Docent vo/mbo/hbo
Zij-instromer

Docenten

Suzan de Kleer
Petra Jansen
Harriët Zuidervaart
Gerard Dummer
Rob Hoevenaars

Kosten

€3.028

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

300

Lesdata start september 2024

woensdag 25 september 2024 09.30-16.00 uur
woensdag 16 oktober 2024 09.30-16.00 uur
woensdag 6 november 2024 09.30-16.00 uur
woensdag 11 december 2024 09.30-16.00 uur
woensdag 22 januari 2025 09.30-16.00 uur
woensdag 5 februari 2025 09.30-16.00 uur
woensdag 12 maart 2025 09.30-16.00 uur
woensdag 14 mei 2025 09.30-16.00 uur

Lesdata start januari 2025

woensdag 29 januari 2025 09.30-16.00 uur
woensdag 12 februari 2025 09.30-16.00 uur
woensdag 19 maart 2025 09.30-16.00 uur
woensdag 21 mei 2025 09.30-16.00 uur
woensdag 11 juni 2025 09.30-16.00 uur
woensdag 24 september 2025 09.30-16.00 uur
woensdag 8 oktober 2025 09.30-16.00 uur
woensdag 29 oktober 2025 09.30-16.00 uur

De lessen worden gegeven op de Marnix Academie, locatie Vogelsanglaan 1

Afronding & diplomering: certificering 

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een certificaat Specialist Digitale geletterdheid.
 

Bijzonderheden 

Deze opleiding wordt in samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht en de Marnix Academie aangeboden. De docenten komen van beide instellingen. Beide hbo-instellingen hebben veel kennis en ervaring op onderwijs- en ICT-gebied. De bundeling van krachten zorgt voor een inhoudelijk zeer sterk programma. 
 

Na de opleiding Specialist Digitale geletterdheid 

Na deze opleiding kun je aan de slag als onderwijskundig ICT-er, Specialist Digitale geletterdheid, specialistisch leerkracht, projectleider, coördinator en/of inspirator.  

Taken die je kunt uitvoeren zijn: 

 • Samen met collega’s een leerlijn digitale geletterdheid vormgeven en realiseren in de school 
 • Leerkrachten coachen bij het integreren van digitale geletterdheid in het huidige onderwijsaanbod 
 • Collega’s inspireren met concrete ideeën 
 • Collega’s ondersteunen bij visieontwikkeling en urgentievergroting, hen overtuigen van het belang dat leerlingen goed, veilig en effectief om moeten leren gaan met technologie en dat digitale geletterdheid kansen biedt voor talentontwikkeling van leerlingen 
 • Kartrekker zijn in de school op het gebied van digitale geletterdheid 
   

Interessante vervolgopleidingen zijn: 

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Suzan de Kleer. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.