Specialist Digitale geletterdheid (Post-HBO)

De kloof tussen digitaal geletterden en digitaal ongeletterden wordt steeds groter. Wil jij als specialist Digitale geletterdheid op jouw school een bijdrage leveren aan het dichten van die kloof?

8 bijeenkomsten  |  Start februari 2024  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Schrijf je in (start in september 2023)

Schrijf je in (start in februari 2024)

Wat levert de post-hbo-opleiding Specialist Digitale geletterdheid jou op?  

Jij wordt specialist op het gebied van digitale geletterdheid en weet de aanpak van de school vorm te geven en te ondersteunen. Tijdens de opleiding werk je aan de door de opleiding gestelde leeruitkomsten. Daarnaast werk je aan een zelfgekozen vraagstuk in de school, bijvoorbeeld het opzetten van een leerlijn digitale geletterdheid of digitale geletterdheid integreren in een vakgebied, maar denk ook aan het professionaliseren van je team op het gebied van digitale geletterdheid. Want als specialist digitale geletterdheid geef je niet alleen in je eigen klas(sen) onderwijs in digitale geletterdheid vorm, maar ben je ook een inspirator, vraagbaak en stimulator voor het team én zorg je samen met het team voor het bestendigen en implementeren van digitale geletterdheid in jullie curriculum. 

Wat is het belang van deze post-hbo-opleiding? 

Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel in het curriculum van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de kloof tussen digitaal geletterden en digitaal ongeletterden steeds groter wordt. Leerlingen moeten leren veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik te maken van de digitale toepassingen die nu én straks beschikbaar zijn. En ze moeten zich voorbereiden op de digitale toekomst: op school, bij een vervolgopleiding, op het werk, als consument, als burger ten opzichte van de overheid en als burgers onder elkaar (Kennisnet, 2019). Digitale geletterdheid biedt daarnaast veel kansen voor een bredere talentontwikkeling, omdat het niet alleen gaat om ‘gebruiken’ maar ook om ‘ontwerpen en produceren’ met behulp van digitale mogelijkheden. 

Opbouw van de post-hbo-opleiding Specialist Digitale geletterdheid  

Hoe kun je digitale geletterdheid vormgeven in een curriculum in de klas, in de school/opleiding en/of in de stichting? Geïntegreerd in het huidige aanbod, als apart vak of allebei? Welke kansen voor een bredere talentontwikkeling met behulp van digitale mogelijkheden liggen er? Wat voor een aanpak en leerlijn past eventueel bij ons als school? En hoe krijg ik collega’s hierin mee? Dit zijn allemaal vragen waar we bij stil staan in de opleiding. 

Maar wat is digitale geletterdheid eigenlijk? 

Digitale geletterdheid in het onderwijs omvat alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je in de digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Dit is door het SLO, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, opgedeeld in vier thema’s:  

 • ICT-basisvaardigheden: De werking van computers en netwerken begrijpen, kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en de bediening ervan en de mogelijkheden en beperkingen van technologie begrijpen. 
 • Informatievaardigheden: het zoeken, selecteren, kritisch beoordelen van bronnen en kunnen werken van informatie.  
 • Mediawijsheid: bewust en actief kunnen deelnemen aan een mediasamenleving door mediatoepassingen te begrijpen, benutten of te weerstaan. 
 • Computational thinking: het herformuleren van problemen zodat een computer of andere technologie gebruikt kan worden om het probleem op te lossen.  

Leeruitkomsten  

In de opleiding Specialist Digitale geletterdheid leer je hoe je digitale geletterdheid bij leerlingen en leerkrachten ontwikkelt en het schoolteam hierin meeneemt en ondersteunt. Je doet inhoudelijke kennis op en leert een plan van aanpak te ontwikkelen om digitale geletterdheid in je klas en in de school/opleiding te brengen. De opleiding is praktisch opgezet en koppelt theorie aan de praktijk. 

Dit zijn de leeruitkomsten van deze post-hbo-opleiding: 

 • De leraar (her)ontwerpt onderwijs waarin vanuit onderbouwde keuzes bijgedragen wordt aan de ontwikkeling van de vier deelgebieden van digitale geletterdheid van leerlingen in de eigen groep(en).  
 • De leraar draagt op schoolniveau of bouwniveau bij aan de ontwikkeling van minimaal één deelgebied digitale geletterdheid in het curriculum.  
 • De leraar toont een nieuwsgierige, lerende, kritische en onderzoekende houding en ontwikkelt vaardigheden betreft inhoud en didactiek van digitale geletterdheid. 
 • De leraar integreert aspecten van digitale geletterdheid in het vakinhoudelijke onderwijsaanbod in de beroepspraktijk.  

Portfolio 

Je voert gedurende de opleiding praktische opdrachten uit binnen de context van je eigen school waarbij je collega’s betrekt in een leerteam. Op deze manier maak je je de doelen van de opleiding eigen, binnen een cyclisch proces van ontwerpen, uitvoeren en evalueren en werk je aan impact in de school. De tijdens de opleiding gemaakte opdrachten en trajecten worden onderdeel van je portfolio, waarmee je aantoont dat je het profiel van de specialist digitale geletterdheid behaald hebt.  

Thema’s 

De opleiding is sterk op de praktijkgericht en je zult dus ook veel oefenen tijdens de lesdagen. 

De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod. Tijdens een lesdag komen meerdere thema’s terug.  

 • De digitaliserende samenleving 
 • Visieontwikkeling in de school 
 • ICT-vaardigheden, leerlijnen en integratie met vakinhouden 
 • Mediawijsheid 
 • Informatiegeletterdheid 
 • Computational thinking 
 • Veranderkunde: hoe neem je je collega’s mee? 

Opbouw van lesdagen 

 • Input op het dagthema 
 • Praktisch aan de slag met technologie 
 • Vertaling naar je eigen praktijk 
 • Onderzoeken en ontwerpen, soms ook met je leerteam  
 • Feedbackmoment 

Voor wie is de post-hbo-opleiding Specialist Digitale geletterdheid?  

Leraren en docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, werknemers van uitgevers en mensen die al een post-hbo-opleiding op het gebied van ICT hebben gevolgd. 
 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo-opleiding Specialist Digitale geletterdheid? Neem dan contact op met Suzan de Kleer. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.  

Stuur een e-mail 

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland  

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s


De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten en diploma.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Docent vo/mbo/hbo

Docenten

Suzan de Kleer
Petra Jansen
Harriët Zuidervaart
Gerard Dummer
Rob Hoevenaars

Kosten

€2.936

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

300

woensdag 7 februari 2024 09.30-16.00 uur  
woensdag 28 februari 2024 09.30-16.00 uur  
woensdag13 maart 2024 09.30-16.00 uur online
woensdag 15 mei 2024 09.30-16.00 uur  
woensdag 12 juni 2024 09.30-16.00 uur  
woensdag 18 september 2024 09.30-16.00 uur  
woensdag 2 oktober 2024 09.30-16.00 uur online
woensdag 30 oktober 2024 09.30-16.00 uur  

De lessen worden gegeven op de Marnix Academie, locatie Vogelsanglaan 1

Afronding & diplomering: certificering 

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een postbachelordiploma Specialist Digitale geletterdheid.
 

Bijzonderheden 

Deze opleiding wordt in samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht en de Marnix Academie aangeboden. De docenten komen van beide instellingen. Beide hbo-instellingen hebben veel kennis en ervaring op onderwijs- en ICT-gebied. De bundeling van krachten zorgt voor een inhoudelijk zeer sterk programma. 
 

Na de opleiding Specialist Digitale geletterdheid 

Na deze opleiding kun je aan de slag als onderwijskundig ICT-er, Specialist Digitale geletterdheid, specialistisch leerkracht, projectleider, coördinator en/of inspirator.  

Taken die je kunt uitvoeren zijn: 

 • Samen met collega’s een leerlijn digitale geletterdheid vormgeven en realiseren in de school 
 • Leerkrachten coachen bij ht integreren van digitale geletterdheid in het huidige onderwijsaanbod 
 • Collega’s inspireren met concrete ideeën 
 • Collega’s ondersteunen bij visieontwikkeling en urgentievergroting, hen overtuigen van het belang dat leerlingen goed, veilig en effectief om moeten leren gaan met technologie en dat digitale geletterdheid kansen biedt voor talentontwikkeling van leerlingen 
 • Kartrekker zijn in de school op het gebied van digitale geletterdheid 
   

Interessante vervolgopleidingen zijn: 

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Suzan de Kleer. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.