Kinderen en rouw

Weet wat kinderen en teamleden nodig hebben bij rouw in school. Krijg inzicht in goede werkvormen, draaiboeken en (voor)leesboeken.

Opbrengst 

Je weet wat kinderen en teamleden nodig hebben bij rouw in school en hebt inzicht in goede werkvormen, draaiboeken en (voor)leesboeken. 

Informatie

Als een leerling, leerkracht of ouder overlijdt, heeft dat een grote impact op de school. Hoe begeleid je leerlingen hierbij, hoe reageer je als team? 

De adviseur biedt ondersteuning bij rouw op school, vanwege een acute situatie of om toe te werken naar een goed draaiboek voor situaties van rouw die kunnen ontstaan. Ook kan er advies worden geboden op het gebied van aan te schaffen (voorlees)boeken en ander materiaal. Daarnaast is het mogelijk om teamleden te begeleiden rondom situaties van rouw op school. 

Voor wie?

Directies, leraren en intern begeleiders

Docenten

Henriëtte Hoogenkamp

Kosten

n.t.b.

Aantal bijeenkomsten

n.t.b.

Studiebelastinguren

n.t.b.

In overleg

Praktische informatie: MOC Servicebureau

Inhoudelijke informatie: Henriëtte Hoogenkamp