Master Passend Meesterschap (MPM)

Je werk als leerkracht is altijd in beweging. Zo is door de komst van passend onderwijs de diversiteit aan leerlingen in de groep toegenomen. Dat leidt tot complexe onderwijssituaties. Tegelijkertijd wordt van jou verwacht dat je het beste uit alle leerlingen haalt. Maar hoe doe je dat? Met de Master Passend Meesterschap ontwikkel je je eigen visie en word je expert in gedrag en leren.

Deze master heeft ook een eigen website

Waarom de Master Passend Meesterschap? 

Hoe zorg jij ervoor dat alle kinderen optimale kansen krijgen, hoe divers hun leerbehoeftes ook zijn? De Master Passend Meesterschap kan je hierbij helpen. In deze tweejarige opleiding ontwikkel je je tot een kritische professional met een krachtig visie op verschillen. 

Inhoud van de opleiding

De focus binnen deze masteropleiding ligt op ‘de leraar als persoon’. In twee jaar tijd ontwikkel je je tot een professional die in staat is om te gaan met de meest uitdagende situaties in de eigen groep. Je ontdekt bovendien hoe je iedere leerling de kans kunt geven zijn eigen waardevolle bijdrage aan de groep te leveren. Dat doe je door verschillen niet uit te vergroten, maar ze te waarderen en te benutten. Dit vraagt van jou als student een onderzoekende houding gericht op je eigen attitude, kennis en vaardigheden.

Vanuit die onderzoekende en oplossingsgerichte houding leer je hoe je de leeromgeving zo optimaal mogelijk in kunt richten voor alle leerlingen. Ook leer je de sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals in te zetten, zodat de leeromgeving van de leerlingen wordt versterkt.
Speerpunten in de opleiding zijn:

  • omgaan met diversiteit
  • goed onderwijs voor alle leerlingen
  • uitgaan van ontwikkelingsmogelijkheden
  • samenwerken in team en keten
  • persoonlijk meesterschap
  • een onderzoekende houding

In de opleiding krijg je kennis over onder andere ontwikkelingspsychologische theorieën, pedagogische stromingen, communicatietheorieën en onderzoeksvaardigheden. Een greep uit de onderwerpen die zoal aan bod komen: visie op gedrag en leren, werken vanuit het talentmodel, de leerlingen als partners in leren en onderzoek, oplossingsgerichte interventies in de klas, deep learning en systemisch denken; samenwerken.

Coachende leraar

De colleges, thema-netwerken, begeleide intervisie en begeleide leerkringen staan in het teken van de coachende leraar. De nadruk ligt op het verwerven van praktische vaardigheden om leerlingen te begeleiden in hun (leer)gedrag. Je leert hoe je samen met de leerlingen op zoek gaat naar hoe ze het beste kunnen leren. In het realiseren van goed onderwijs betrek je ook de sterke kanten van jezelf, van collega’s, ouders en externe betrokkenen. Je krijgt goed zicht op je eigen aandeel in de ontwikkeling van leerlingen en in de ontwikkeling naar een meer hoopvolle, inclusieve teamcultuur.

Onderzoekende houding

Naast een coachende leraar word je een educatieve onderzoeker in je eigen klas. In de opleiding is een onderzoekende houding daarom belangrijk. Je leert kijken naar jezelf, zodat je weet wat je goed doet en waarom je dat doet. Maar je herkent ook de punten waarin je jezelf kunt verbeteren.

Werkwijze

De Master Passend Meesterschap is praktijkgericht. Leervragen, dilemma’s en casuïstiek uit je eigen onderwijspraktijk neem je mee naar de opleiding en na gezamenlijk onderzoek neem je inzichten en ideeën mee terug naar de school en je groep.

Tijdens de lesdagen worden diverse werkvormen ingezet. Je kunt hierbij denken aan colleges, thema-netwerken, begeleide intervisie en begeleide leerkring. Opdrachten voer je uit in je eigen beroepspraktijk.

Mastergraad

De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Na voldoende beoordeling op alle opdrachten en toetsen en je de opleiding hebt afgerond, ontvang je de mastergraad Master of Education (MEd).

Voorwaarden voor toelating

  • ten minste een afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs
  • een werkplek
  • de intakeprocedure wordt met een positief studieadvies afgerond

Proefstuderen

Spreekt de masteropleiding Passend Meesterschap je aan, , maar wil je graag eerst beter weten wat het inhoudt, neem dan deel aan het ‘proefstuderen’. 

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer weten? Neem deel aan een van onze voorlichtingsbijeenkomsten.

Voor meer informatie, inschrijven, kosten en mogelijke tegemoetkomingen zie www.masterpassendmeesterschap.nl

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Docent vo/mbo/hbo

Docenten

Klarian van Baren

Kosten

€1.084

Aantal bijeenkomsten

Volgens rooster

Studiebelastinguren

1680,0

In overleg

Deeltijdopleiding van twee jaar
De reguliere lesdag is dinsdag van 09.30-17.00 uur. De eerste lesdag is op 7 september. Bijeenkomsten vinden plaats volgens een rooster dat aan het begin van het schooljaar wordt verstrekt. In het eerste studiejaar vindt ook een Tweedaagse plaats, namelijk op dinsdag 14 en woensdag 15 september 2021. 
Studiebelasting 30 EC (840 uur) per jaar

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het secretariaat masteropleidingen of voor inhoudelijke informatie naar Klarian van Baren.