Sensomotorische ontwikkeling in de kleutergroepen

Je hebt inzicht in de sensomotorische ontwikkeling van het jonge kind en hebt kennis van concrete mogelijkheden voor het bevorderen van de motorische ontwikkeling binnen je eigen klassensituatie.

Opbrengst

Je hebt inzicht in de sensomotorische ontwikkeling van het jonge kind en hebt kennis van concrete mogelijkheden voor het bevorderen van de motorische ontwikkeling binnen je eigen klassensituatie.

Informatie

‘Juf, kijk eens wat ik kan!’ is voor veel leraren een bekende kreet. Kinderen laten graag zien wat ze kunnen en zijn er ook trots op. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling of een verhoogde prikkelgevoeligheid. Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan andere. Daarom is het van belang om nauwkeurig te kunnen vaststellen of de motorische ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend verloopt. Deze cursus wordt samen met een ervaren ergotherapeut uit het werkveld gegeven.

Aspecten waarmee we ons bezighouden zijn:

  • Het kijken naar het (senso)motorisch functioneren van kinderen
  • Het bespreken van kenmerken die essentieel zijn voor een goede motorische ontwikkeling
  • Observatielijsten gebruiken om de motoriek systematisch te observeren en te registreren
  • Een handelingsplan maken om de motorische ontwikkeling te bevorderen
  • Materialen voor de bevordering van de sensomotorische ontwikkeling in de onderbouw

Voor wie?

Pedagogisch medewerkers en leraren groep 1/2

De prijs is inclusief lunch, administratie- en materiaalkosten

Doelgroep

Leraar onderbouw
Pedagogisch med./Onderwijsass.

Docenten

Margreet van de Water

Kosten

€400

Aantal bijeenkomsten

1

Studiebelastinguren

7,0

Deze cursus wordt fysiek aangeboden, mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdatum

donderdag 10 maart 2022 10.00-17.00 uur

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Margreet van de Water. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.