Train de trainer Leerkrachtcoach

Leer om een training 'Leerkrachtcoach' op te zetten en te geven. Een leerkrachtcoach is een coach van de zij-instromer in beroep of opleiding (deeltijd), die versneld voor de klas staan.

Deze cursus is zowel voor onderwijsprofessionals (van bijvoorbeeld hogescholen of besturen) binnen het partnerschap als daarbuiten. 

Ervaring heeft uitgewezen dat het een mooie combinatie is als iemand vanuit de praktijk, van het primair onderwijs en iemand vanuit de opleiding samen de training geven. 

De Marnix Academie biedt onderwijs aan zij-instromers in beroep (die meteen voor de groep staan) en zij-instromers in opleiding (deeltijd-pabo) . Wij willen de kwaliteiten van deze doelgroep benutten, zodat zij als bevlogen en kwalitatief goed opgeleide leerkrachten aan de slag kunnen. Een goede coaching en begeleiding is hierbij essentieel.

Hoe begeleid je volwassenen, die een switch maken naar het beroep van leerkracht? De manier van begeleiden en coachen is een belangrijke succesfactor voor het opleiden van deze doelgroep.

Met deze ‘train de trainer’ krijg je de uitgangspunten, kennis en vaardigheden in handen om de training 'Leerkrachtcoach' binnen je eigen partnerschap, hogeschool of bestuur op te zetten.

Opbrengst

Je weet hoe je een training voor  begeleiders van zij-instromers (in beroep of opleiding) kunt opzetten en uitvoeren. Tijdens de cursus krijg je  de ruimte om je eigen training te ontwerpen, met de basiselementen uit de training Leerkrachtcoach van zij-instromer en Gulden Middenweg. Ook krijg je feedback op je zelf ontworpen training, passend binnen jouw context.

Over het programma

De training bestaat uit 2 hele dagen en 1 middag waarbij wij steeds afwisselen tussen theorie, eigen vaardigheden en eigen training ontwikkelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Persoonlijke stijl als trainer en het effect hiervan
 • Opzetten van de training van voorbereiding tot evaluatie
 • Afstemmen op leerstijlen en verschillende behoeftes van de groep
 • Kennis van het leren van volwassenen, beroepsidentiteit, transformatief leren
 • Inhoudelijke kennis over de vaardigheden die worden aangeleerd en de begeleiding die dit vraagt
 • Het kennen van de context/het systeem rondom de zij-instromers (in het beroep) of opleiding (Gulden Middenweg) en het bewust zijn van je invloed als trainer daarop
 • Zij-stromer binnen de context van het samen opleiden

Succesfactoren van deze 'train de trainer'

De training ‘leerkrachtcoach’ is een mooie manier om tegemoet te komen aan maatwerk en flexibilisering en daarmee het succes van het zij-instroomtraject te verhogen. De kennis over het leren van volwassenen, de loopbaanbegeleiding en ontwikkeling van professionele- en beroepsidentiteit maakt dat er betere afstemming mogelijk is met de zij-instromer.  Wij kijken niet naar de begeleiding/ coaching als los onderdeel, maar plaatsen dit in het geheel van het samen opleiden en benoemen daarin de succesfactoren.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor onderwijsprofessionals die:

 • de training leerkrachtcoach willen geven in hun eigen organisatie
 • onderwijs of training geven
 • beschikken over coachings- en begeleidingsvaardigheden
 • ervaringen hebben met zij-instromers (vanuit begeleiding, inhoud, kennis van de trajecten, of anderszins)
 • de mogelijkheden hebben om mensen en thema’s binnen de organisatie met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld opleiden/professionaliseren en personeelsbeleid)
 • kennis en expertise met anderen willen delen om samen tot nieuwe inzichten komen

De prijs is inclusief 1x lunch, administratie- en materiaalkosten.

Op basis van afspraken in het partnerschap ‘Partners in opleiding en ontwikkeling’ worden de deelnamebedragen voor 25% doorberekend aan de opleidingsscholen binnen dit partnerschap. De overige 75% wordt gefinancierd uit de subsidie opleidingsschool.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Intern begeleider
Leidinggevende
Schoolopleider (ICO)

Docenten

Anke van Riel
Alie van den Hengel

Kosten

n.t.b.

Aantal bijeenkomsten

3

Studiebelastinguren

26

In overleg.
 

Voor inhoudelijke vragen: Anke van Riel