Van rekenscan tot rekenactieplan!

Van rekenscan tot rekenactieplan!

Naar aanleiding van een analyse van een rekenscan wordt in samenspraak met de school een actieplan rekenen-wiskunde opgesteld om het reken-wiskundeonderwijs in de school te verbeteren.

Opbrengst

Met behulp van een rekenscan wordt het reken-wiskundeonderwijs in de school kwantitatief en kwalitatief in beeld gebracht. Tevens wordt in beeld gebracht waar de school de komende tijd op gaat inzetten.

Over het programma

Bij de start van het traject wordt op basis van methode-onafhankelijke toetsen, methode-afhankelijke toetsen, observatiegegevens en interviews een scan van het reken-wiskundeonderwijs op de school gemaakt. Bij de intake zijn, in samenspraak met de directie, accenten aangebracht waar de rekenscan met name op inzoomt. 

Na afloop van de rekenscan wordt in samenspraak met de directie, interne begeleider en rekencoördinator een actieplan voor het reken-wiskundeonderwijs ontworpen. Hierbij kan gedacht worden aan: 

  • het wegwerken van rekenachterstanden; 
  • het inzetten op reken-wiskundeonderwijs aan de randen (sterke en zwakke rekenaars); 
  • het ontwerpen en ontwikkelen van een Dyscalculieplan; 
  • het anticiperen op de nieuwe kerndoelen (n.a.v. curriculum.nu, denk aan bijvoorbeeld: statistiek, computational thinking); 
  • het inzetten op probleemoplossend leren; 
  • het werken met een nieuwe reken-wiskundemethode en/of het ontwerpen van reken-wiskundeonderwijs op basis van doelen. 

De rekenscan wordt op één dag uitgevoerd. Vooraf zijn de benodigde kwantitatieve gegevens geanalyseerd. ’s Morgens zijn er interviews met de directie, interne begeleider, rekencoördinator en representanten van het team. Na de verwerking van de gegevens is er ’s middags een terugkoppeling aan de directie en na schooltijd volgt een terugkoppeling aan het volledige team. Op basis van de uitkomsten en adviezen worden de contouren geschetst van een (mogelijk) actieplan rekenen.  

Van de rekenscan en het (mogelijke actieplan) ontvangt de school een verslag. 

Voor wie?

Leraren basisonderwijs, rekencoördinatoren en intern begeleiders  

Aantal bijeenkomsten

n.t.b.

Studiebelastinguren

n.t.b.

In overleg

Inhoudelijke informatie: Henk Logtenberg