Reken-wiskundeonderwijs verbeteren? Word rekencoördinator!

rijke leeromgeving

Onderzoek toont aan dat de reken-wiskundeprestaties van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs achterblijven. De inzet van een rekencoördinator kan hun prestaties en die van het schoolteam een boost geven. Heb jij al van onze opleiding Coördinator Rekenen gehoord?

Rekenen-wiskunde is van essentieel belang voor kinderen. Denk maar eens aan alle dagelijkse zaken waarbij je met getallen, verhoudingen en algoritmen te maken krijgt: prijskaartjes, plattegronden of het aflezen en op de juiste manier interpreteren van grafieken. Het is de taak van het onderwijs om kinderen deze vaardigheden zo goed mogelijk te leren. Uit peilingsonderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat 32,7% van de leerlingen aan het einde van het basisonderwijs het streefniveau 1S behaalt voor rekenen-wiskunde, tegenover de in 2010 geformuleerde ambitie van de commissie-Meijerink voor het behalen van 65% 1S (Peil. Reken-Wiskunde, 2021).

Meer ruimte voor de rekencoördinator

Een reflectie op de resultaten uit het peilingsonderzoek leveren veel aanbevelingen op voor het verbeteren van de inzet van rekencoördinatoren op schooI. Concreet geeft het rapport aan dat de rekencoördinator meer tijd zou moeten krijgen voor het uitvoeren van taken. De positie in de school dient daarbij ook versterkt te worden. Volgens het rapport heeft het meerwaarde voor de kwaliteit van het rekenonderwijs als er op elke school een rekencoördinator werkzaam is met een erkende opleiding (Peil.Rekenen-Wiskunde).

Interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs

Het Marnix Onderwijscentrum biedt diverse erkende cursussen en opleidingen aan op het gebied van rekenen-wiskunde, waaronder de opleiding Coördinator Rekenen. De opleiding Coördinator Rekenen biedt jouw vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding sluit ook aan op actuele ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de referentieniveaus rekenen met de bijbehorende nieuwe opgestelde tussendoelen.

De opleiding is bedoeld voor leraren uit het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo-docenten en wordt aangeboden in een dag- en middag/avond variant. Zo kun je deze opleiding nog beter combineren met werk en privé!

Tijdens de opleiding richt je je op competenties en vaardigheden om in de eigen school een leidende rol te spelen in kwalitatief goed reken-wiskundeonderwijs. Jouw focus ligt niet alleen op het met plezier verzorgen van onderwijs, maar je ondersteunt en inspireert ook collega’s bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskunde onderwijs. Hierbij ga je aan de slag met vragen als: Hoe informeer je hen en maak je hen enthousiast voor nieuwe ontwikkelingen, ideeën en materialen? En hoe neem je hen mee in de voorstellen rond kwaliteitszorg? Op organisatieniveau denk je mee over het ontwikkelen van beleid rondom rekenen-wiskunde. Kortom, jouw collega’s en leerlingen kunnen op jouw expertise rekenen!

Ben je enthousiast geworden en/of heb je vragen over de opleiding? Neem gerust contact op met één van de docenten: Martine van Schaik en Henk Logtenberg of kijk op onze website.