Studenten post-hbo Jonge Kind Specialist presenteren aanbevelingen doorgaande lijn

jonge kind

De doorgaande lijn van kinderopvang, kleutergroepen en groep 3 is een heel actueel onderwerp: in de politiek, de kindcentra en ook binnen onze opleidingen.

In het recente voorlopige coalitieakkoord zijn daarvoor drie belangrijke pijlers genoemd: inclusiviteit & kansengelijkheid, een rijke schooldag & brede talentontwikkeling en samenwerking tussen kinderopvang & onderwijs.

Onze deelnemers van de post hbo-opleiding Jonge Kind Specialist van het Marnix Onderwijs Centrum hebben op basis van hun literatuur- en praktijkonderzoeken aanbevelingen geformuleerd voor de praktijk vanuit bovengenoemde pijlers. Samen met onderwijsadviseur Lisette van Rossum en Margreet van de Water gingen ze aan de slag en daaruit volgde onderstaande visual met conclusies en aanbevelingen.

Wil jij meer weten over de post-hbo opleiding Joinge Kind Specialist? Ga dan naar deze website of bezoek een voorlichting. 

Visual post hbo jonge kind specialist doorgaande lijn