Jonge Kind Specialist (Post HBO)

Jonge Kind Specialist (Post HBO)

Wil jij meer leren over de ontwikkelingslijnen en ontwikkelingsgebieden van het jonge kind en hoe deze in te zetten bij het creëren van rijke leeromgevingen? In de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist ontwikkel je onderwijsaanbod voor kinderen in de peuterleeftijd tot en met kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 3). Je geeft dit onderwijs meteen vorm in de praktijk.

8 bijeenkomsten  |  Start september 2024  |  Niveau: Post-hbo

Schrijf je direct in voor de opleiding

Wat levert de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist je op? 

Na afronding van de opleiding ben je in staat een beargumenteerd aanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op het leren en ontwikkelen van het jonge kind. Het kind, ouders en collega’s worden hierbij gezien als ‘learning partners’. Je kent de ontwikkelingslijnen en weet hoe je de ontwikkelingen van het jonge kind observeert en registreert in het leerlingvolgsysteem van de school. Op grond van de signalering ben je in staat, cyclisch en planmatig, doelgericht te werken met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen je team kennisoverdracht en verandertrajecten kunt realiseren.   

Wat is het belang van het volgen van deze opleiding?   

In de peuter- en kleuterfase ontwikkelen kinderen zich op een geheel eigen manier. Daarom is het van belang dat je als pedagogisch medewerker of leerkracht onderbouw op de hoogte bent van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind. In de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist doe je brede kennis op. 

Opbouw van de opleiding Jonge Kind Specialist 

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben de kennis van ontwikkelingslijnen en ontwikkelingsgebieden paraat. Zij weten deze in te zetten bij het creëren van rijke leeromgevingen, voorbedachte leersituaties en bij spontaan ontstane leersituaties. Het spel en spelbegeleiding neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven. Het gaat om het aanbod en de kwaliteit van de interventies.  Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken in kleine kringen en het stimuleren van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt.    

Praktijkgerichte opleiding   

Het opzetten van een lerend netwerk binnen de kinderopvang, het kindcentrum en/of het (onderbouw)team maakt eveneens deel uit van de opleiding. Samen werken en samen leren is de basis van goed onderwijs. Van de student vereist dit een onderzoekende houding, kennis van verandertrajecten, een open mindset en het op zich kunnen nemen van verschillende professionele rollen (kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, coördinator, collega, etc.).    

De Jonge Kind Specialist opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Er is sprake van zogenaamd T-shaped learning: naast uitvoeren van onderzoek en verwerken van kennis, maken vaardigheden en tools als samenwerken, met elkaar het debat aangaan, delegeren, de dialoog aangaan naar wat de ander bijvoorbeeld drijft, etc. onderdeel uit van de opleiding. Hierbij vindt voortdurend zelfreflectie plaats. Van de studenten wordt verwacht dat zij werken vanuit eigen leervragen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met eigen casuïstiek van de studenten.     

Meld je aan voor de voorlichting

Inhoud van de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist   

Het uitgangspunt van de Jonge Kind Specialist opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden, waarbij studenten van en met elkaar leren. De doelstellingen van de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2015).   

De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:   

 • Visies op onderwijs aan het jonge kind   
 • Observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen   
 • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind   
 • Vaardigheden van pedagogisch medewerkers/leerkrachten die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind   
 • Passend onderwijs (handelingsgericht werken, groepsoverzichten en -plannen in relatie tot de pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind)   

Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Ook wordt een keuze gemaakt uit een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:   

 • ICT en het jonge kind   
 • Creativiteit/muziek   
 • Bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling   
 • Wereldoriëntatie   
 • Wetenschap en techniek   
 • Ouderbetrokkenheid   
 • Verandermanagement   
 • De doorgaande lijn peuters-kleuters-groep 3  

De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het totaalaanbod. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren. 

Voor wie is deze post-hbo opleiding?  

Leraren onderbouw basisonderwijs, pedagogisch medewerkers 

De opleiding is ook interessant voor intern begeleiders en voor leraren in groep 3 die hun onderwijs meer willen vormgeven vanuit spel. 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo Jonge Kind Specialist? Neem dan contact op met Margreet van de Water. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene informatie kun je terecht bij het MOC Servicebureau.

Stuur een e-mail 

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland  

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar onderbouw
Intern begeleider
Pedagogisch med./Onderwijsass.

Docenten

Margreet van de Water

Kosten

€3.088

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350

Lesdata

maandag 23 september 2024 09.30-16.30 uur  
maandag 14 oktober 2024 09.30-16.30 uur  
maandag 4 november 2024 09.30-16.30 uur  
maandag 25 november 2024 09.30-16.30 uur  
maandag 20 januari 2025 09.30-16.30 uur Voortgangsassessment (volgens individuele planning)
maandag 17 februari 2025 09.30-16.30 uur  
maandag 24 maart 2025 09.30-16.30 uur  
maandag 14 april 2025 09.30-16.30 uur  
maandag 16 juni 2025 09.30-16.30 uur Eindassessment en diplomering

 

 

Aan te schaffen literatuur 

 • Brouwers, H. (2019). Kiezen voor het jonge kind. Bussum: Coutinho.  

Afronding & diplomering: certificering 

Deze opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Jonge Kind Specialist en word je opgenomen in het abituriëntenregister.

Na de opleiding Jonge Kind Specialist (Post-HBO)

Taken die je na afronding van deze opleiding kunt uitvoeren zijn: 

 • Onderbouwcoördinator, 
 • VVE-coördinator 
 • Coördinator in een IKC 
 • Leerkracht Onderbouw 
 • Pedagogisch medewerker die een kartrekkersrol kan vervullen binnen de eigen organisatie, en vanuit visie en kennis over veranderprocessen het team mee kan nemen om de onderwijskwaliteit voor het jonge kind op de school of in de kinderopvang te versterken. 
 • Doorgroei naar een functie binnen het bestuur/de stichting als coördinator/adviseur Jonge Kind is mogelijk. 

Interessante vervolgopleidingen zijn: 

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Margreet van de Water. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.