Aan de slag met nieuwkomersbeleid in je school

Aan de slag met nieuwkomersbeleid in je school

Wil jij de werkwijze van onderwijs aan nieuwkomers in de school implementeren en borgen? Denk daarbij aan NT2 en meertaligheid. Gedurende dit begeleide traject schrijf je een plan van aanpak voor je school.

Opbrengst  

Je hebt de meest recente situatie van het onderwijs aan nieuwkomers en meertalige leerlingen op je school in beeld. Je kunt deze situatie analyseren en een prioritering aanbrengen voor de gewenste schoolontwikkeling. Dit alles beschrijf je in een plan van aanpak voor je school om het onderwijs aan nieuwkomers in je school duurzaam te verankeren. 

Over het programma 

Wil je de werkwijze van onderwijs aan nieuwkomers in de school implementeren en borgen? Ga dan aan de slag vanuit jouw expertise* om een duurzaam nieuwkomersbeleid te schrijven. (* Bijvoorbeeld: de post-hbo-opleiding Specialist nieuwkomeronderwijs of een post-hbo-opleiding NT2) 

Inhoud traject 

We gaan aan de slag vanuit jullie schoolontwikkelvraag. Tevens wordt jouw persoonlijke coördinerende rol versterkt. Tijdens en na de bijeenkomsten van dit traject breng je de meeste recente situatie (verder) in kaart. Vervolgens reflecteer je met het team op de wenselijke situatie. Je onderzoekt welke inhouden versterkt moeten worden, wat daarvoor nodig is en wie daarbij betrokken zijn. Vanuit dit onderzoek stel je de prioriteiten vast voor het komende jaar en de jaren daarna en beschrijft dat in een plan van aanpak.  

Tijdens dit traject verwerf je theoretische kennis van veranderkunde en werk je aan de vaardigheden die jij in je rol als specialist nieuwkomersonderwijs nodig hebt om deze schoolontwikkeling te ondersteunen en te borgen.  

Het gehele traject duurt ongeveer een jaar en kent een blended werkwijze. Naast vier werkbijeenkomsten in Utrecht, werk je in een leerteam online samen met andere deelnemers en werk je het beleid op je school verder uit. 

De opbouw van het traject is als volgt:

  • Bijeenkomst 1 A: doelen van dit traject & zicht op jezelf in de rol van nieuwkomersspecialist   
  • Bijeenkomst 1 B (online leerteam): beschrijven situatie school (nieuwkomers), huidige situatie feedback en beschrijf eigen rol.    
  • Bijeenkomst 2 A: Hoe krijg je zicht op je team en input op visievergadering & reflecteren op huidige situatie. 
  • Bijeenkomst 2 B (online leerteam)NLINE LEERTEAM: visie vergadering voorbereiden. 
  • Bijeenkomst 3A: Met welke veranderkundige principes moet je rekening houden en hoe prioriteer je. 
  • Bijeenkomst 3 B (online leerteam): (peer)feedback geven op plan van aanpak tot nu toe.  
  •  Bijeenkomst 4: Welke aanpak draagt bij aan een duurzame verandering? 
  • Optioneel: afrondingsgesprek implementatie plan van aanpak met collega’s school onder begeleiding van expert. 

Online intake 

Dit traject kan alleen gevolgd worden als je voldoende expertise hebt op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers. Als je niet de post-hbo-opleiding Specialist Nieuwkomersonderwijs hebt gevolgd, starten we daarom met een online intake, waarin we dat graag met je afstemmen. 

Aan te schaffen literatuur 

Wordt tijdens de intake met de deelnemers besproken. Kosten ca. € 100,- 

Voor wie? 

Onderwijsprofessionals die vanuit kennis over inhouden van nieuwkomersonderwijs de werkwijze binnen de school duurzaam willen verankeren. 

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten. 

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar bovenbouw
Leraar onderbouw
Intern begeleider
Leidinggevende

Docenten

Ada van Dalen
Annette Bouwman

Kosten

€1.069

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

70

Lesdata

woensdag 18 september 2024 tijd nader te bepalen Intakegesprekken
dinsdag 8 oktober 2024 14.30-17.30 uur  
dinsdag 12 november 2024 14.30-16.30 uur online
dinsdag 7 januari 2025 14.30-17.30 uur  
dinsdag 11 februari 2025 14.30-16.30 uur online
dinsdag 11 maart 2025 14.30-17.30 uur  
dinsdag 8 april 2025 14.30-16.30 uur online
dinsdag 13 mei 2025 14.30-17.30 uur  

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijk informatie: Annette Bouwman of Ada van Dalen. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.