Coördinator Lezen (Post-HBO)

Coördinator Lezen (Post-HBO)

Lever een bijdrage aan goed leesonderwijs op jouw school door planmatig te werken aan de basisvaardigheden van lezen: leesplezier, leestechniek en leesbegrip en de inzet van het protocol leesproblemen en dyslexie.

8 bijeenkomsten  |  Start in september 2024  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Of schrijf je direct in voor de opleiding

Wat levert de post-hbo-opleiding Coördinator Lezen je op?  

Na afronding van deze post-hbo-opleiding ben je opgeleid voor de taak van coördinator lezen of leesspecialist in je eigen school. Ook kun je meedenken op bestuurlijk niveau. Vanuit kennis over goed leesonderwijs en kennis over leesproblemen en dyslexie draag je inhoudelijk bij aan het versterken van de kwaliteit van het leesonderwijs op jouw school. 

Opbouw van de post-hbo-opleiding Coördinator Lezen 

De opleiding leescoördinator is opgebouwd vanuit het perspectief dat je vanuit eigen kennis en vaardigheden in staat bent het leesonderwijs op de school te versterken door een rijke leesomgeving te creëren. Daarbij is het doel dat de leerlingen op jouw school betrokken lezers worden, die in staat zijn op een strategische, zelfstandige manier en in samenwerking met anderen complexe teksten te lezen met begrip. In de opleiding leesspecialist ontwikkel je jezelf in drie rollen: excellente leraar (interactief) leesonderwijs, mede-eigenaar van leesbeleid, begeleider en gesprekspartner. Je analyseert het leesonderwijs op school, je actualiseert je kennis van onderwijsontwikkelingen op het gebied van leesonderwijs en je kunt het team enthousiast maken voor vernieuwend leesonderwijs. Bovendien vergroot je je eigen repertoire van kinderboeken/jeugdliteratuur.  

Onderwerpen die aan bod komen in deze opleiding:

 • Functionele geletterdheid en effectief onderwijs van beginnende en gevorderde geletterdheid  
 • Actuele inzichten uit onderzoek voor lezen  
 • Risicoleerlingen en protocollen leesproblemen en dyslexie 
 • Geïntegreerd werken aan woordenschat en lezen in de vakken  
 • Vanuit kennis over meertaligheid en NT2, taalsteun geven bij teksten  
 • Leesmotivatie, leespromotie en de rijke leesomgeving
 • Zicht op je rol, je team en cyclisch werken
 • Kennis van veranderprocessen 

Meld je aan voor de voorlichting

Inhoud leescoördinator opleiding

Tijdens de bijeenkomsten is er aanbod over vernieuwend leesonderwijs en denk je, samen met je medestudenten, na over het leesonderwijs en mogelijke verandertrajecten op het gebied van lezen in de eigen school. Je voert de opdrachten uit in de praktijk, soms samen met je team. Je beschrijft de huidige situatie van het leesonderwijs op je school en schrijft aan een leesbeleidsplan voor de eigen school. Je past de voorstellen tot vernieuwing toe op de gehanteerde werkwijze in de school (bijvoorbeeld: kwaliteitskaarten of ambitiekaarten).   

Je bespreekt in leerteams met medestudenten de ontwikkeling in je rol als coördinator lezen, zowel tijdens de opleidingsdagen alsook in (online) leerteambijeenkomsten.

 

Bijeenkomsten tijdens de leesspecialist opleiding

De opleiding tot leescoördinator start met een digitale groepsintake om af te stemmen of de opleiding passend is voor jouw leervraag. Tijdens online leerteammomenten gedurende het jaar ontvang je (peer)feedback op je ontwikkeling. In het voortgangs- en eindgesprek bespreek je jouw rolontwikkeling die je aantoont in een portfolio (waaronder het leesbeleidsplan). Tijdens de laatste bijeenkomst presenteer je de kern van het leesbeleidsplan. Doorloop je deze opleiding en voldoe je aan alle eisen dan ronden we de opleiding af tijdens een feestelijke diplomering.  

Vanaf het begin van de opleiding Coördinator wordt de schoolleider betrokken bij de ontwikkelingen in de school en in jouw rol als leescoördinator. In de vijfde bijeenkomst wordt de schoolleider uitgenodigd en aan het einde is deze ook welkom bij de diplomering.   

Formatieve evaluatie wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je als student feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De feedbackmomenten zijn:  

 • een online intakegesprek  
 • twee begeleide online leerteammomenten 
 • een voortgangsgesprek  
 • een online eindgesprek  

Voor wie is deze post-hbo opleiding tot leesspecialist?  

Leraren basisonderwijs groep 1 tot en met 8 en intern begeleiders. 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo-opleiding Coördinator Lezen? Neem dan contact op met Anette de Groot. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.  

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland 

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s
 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar bovenbouw
Leraar onderbouw
Intern begeleider
Docent vo/mbo/hbo

Docenten

Anette de Groot
Evelien Burema

Kosten

€3.088

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350

Lesdata

donderdag 12 september 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 10 oktober 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 7 november 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 12 december 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 16 januari 2025 10.00-16.30 uur Voortgangsgeprekken (volgens individuele planning)
donderdag 6 februari 2025 10.00-16.30 uur  
donderdag 6 maart 2025 10.00-16.30 uur  
donderdag 3 april 2025 10.00-16.30 uur  
donderdag 15 mei 2025 10.00-16.30 uur  
donderdag 5 juni 2025 10.00-16.30 uur Eindgesprekken
donderdag 3 juli 2025 tijd nader te bepalen Diplomering


Drie verplichte online leerteambijeenkomsten van twee uur in week 43, 51 en 12. Tijd in overleg door het leerteam in te plannen.

Aan te schaffen literatuur 

Verplicht

 • Koeven,  E. van en Smits, A. (2020). Rijke taal, taaldidactiek voor het basisonderwijs.  Amsterdam: Boom uitgevers ISNB 9789024433940
 • Scheltinga, F., Gijsel, M., Druenen, M. en Verhoeven, L. Protocollen dyslexie groep 1/2, 3, 4 en 5 t/m 8 en/of SBO (in principe op school aanwezig, nieuwste versies

Aanbevolen

 • Berg, H. van den, Land, I. & Meijsing, I. (2019). Liefde voor letters en lezen, handboek stimulering geletterdheid - 0 tot 7 jaar. Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN 978-90-8850-000 NUR 847/624   
 • Mortel, K. van de & Ballering, C. (2019). Verdiepend lezen, leerlingen begeleiden bij het begrijpend lezen van complexe teksten. Amersfoort, CPS. ISBN: 978-90-6508-659-4     
 • Eskes, M. (2020). Technisch lezen in een doorlopende lijn, een praktisch handboek voor de basisschool. Huizen: Pica. ISBN:9789492525918 

Een lidmaatschap op het tijdschrift MeerTaal wordt van harte aanbevolen.

Afronding & diplomering: certificering 

De opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding, ontvang je een post-bachelordiploma Coördinator Lezen en word je opgenomen in het abituriëntenregister.
 

Na de opleiding Coördinator Lezen (Post-HBO) 

Na deze opleiding kun je aan de slag als coördinator lezen in de school. Taken die je kunt uitvoeren zijn: 

 • Vanuit visie begeleiden van ontwikkelprocessen op leesplezier, leestechniek en leesbegrip 
 • Vanuit kennis over veranderprocessen het team meenemen om de kwaliteit van het leesonderwijs op de school te versterken 

Doorgroei naar een functie binnen het bestuur/de stichting als coördinator is wellicht mogelijk en ook kun je deelnemen en een bijdrage leveren aan een (landelijk) netwerk. 

Interessante vervolgopleidingen zijn: