Coördinator Lezen (Post-HBO)

Lever jouw bijdrage aan goed leesonderwijs op de school door planmatig te werken aan leesonderwijs. 

Opbrengst

Je bent opgeleid voor de taak van coördinator Lezen in je eigen school of op bovenschools niveau. Vanuit kennis over goed leesonderwijs en kennis over leesproblemen en dyslexie draag je inhoudelijk bij aan het versterken van de kwaliteit van het leesonderwijs op jouw school.  

Over het programma 

De opleiding Coördinator Lezen is opgebouwd vanuit het perspectief dat de student vanuit eigen kennis en vaardigheden in staat is het leesonderwijs op de school te versterken en een rijke leesomgeving te creëren. Daarbij is het doel dat leerlingen betrokken lezers worden, die in staat zijn op een strategische, zelfstandige manier en in samenwerking met anderen complexe teksten te lezen met begrip. Pijlers waarop de opleiding rust zijn: kennis over leesonderwijs verwerven, het ontwikkelen van leesbeleid en het stimuleren en ondersteunen van collega’s. Je analyseert het leesonderwijs op school, je actualiseert je kennis van onderwijsontwikkelingen op het gebied van leesonderwijs en je kunt het team enthousiast maken voor vernieuwend leesonderwijs. Bovendien vergroot je je eigen repertoire van kinderboeken/jeugdliteratuur.  

In de opleiding wordt gewerkt de volgende inhouden:

 • Functionele geletterdheid en effectief onderwijs van beginnende en gevorderde geletterdheid  
 • Actuele inzichten uit onderzoek voor lezen waar woordenschat deel van uitmaakt
 • Risicoleerlingen en protocollen leesproblemen en dyslexie 
 • Leesmotivatie, leespromotie en de rijke leesomgeving 
 • Geïntegreerd werken aan woordenschat en lezen in de vakken 
 • De rol van methodes en het werken vanuit de leerlijnen 
 • Vanuit kennis over meertaligheid en NT2, taalsteun geven bij teksten 
 • De rolontwikkeling van de coördinator 
 • De begeleiding in het schrijven van leesbeleid voor de school 

Organisatie 

Tijdens de bijeenkomsten is er aanbod over vernieuwend leesonderwijs en denk je, samen met je medestudenten, na over het leesonderwijs en mogelijke verandertrajecten op het gebied van lezen in de eigen school. Je voert de opdrachten uit in de praktijk, soms samen met je team. Je schrijft aan een leesbeleidsplan voor de eigen school. En bespreek je rolontwikkeling in leerteams.   

De opleiding start met een digitale intake om af te stemmen over de opleiding passend is voor jouw leervraag. Halverwege het jaar ontvang je feedback op je ontwikkeling en in het eindgesprek bespreek je de leeruitkomsten die je aantoont in een portfolio (waaronder het leesbeleidsplan). Tijdens de laatste bijeenkomst geef je een presentatie van het leesbeleidsplan en vindt de diplomering plaats. 

Veelgestelde vragen

Bouw je een portfolio op of zijn er ook tentamens of essays?
Je bouwt gedurende de opleiding een portfolio op van de praktijkopdrachten die je uitvoert, daarnaast werk je het gehele jaar door ook aan het schrijven van een leesbeleidsplan. Er zijn geen tentamens die afgenomen worden. 

Moet je de verplichte boeken aanschaffen, worden ze wel gebruikt tijdens de opleiding?
Voor het voorbereiden van de bijeenkomsten, maar ook voor de opdrachten en het leesbeleidsplan worden de verplichte boeken regelmatig ingezet.

Wat houdt de eindpresentatie in voor de opleiding coördinator Lezen?
De eindpresentatie is een korte PowerPointpresentatie. In deze presentatie geeft u de prioriteiten op het gebied van Lezen voor de komende vier jaren weer. Deze prioriteiten zijn in de loop van het jaar door u beschreven in het schoolspecifieke leesbeleidsplan. Dus het is een eindpresentatie over datgene wat het hele jaar door als belangrijk onderdeel van de opleiding ontwikkeld is.

Certificering 

Na het succesvol afronden van de opleiding, ontvang je een postbachelordiploma Coördinator Lezen.  

Voor wie?

Leraren groep 1 tot en met 8 en intern begeleiders.

Door deelnemers aan te schaffen literatuur

 • Berg, H. van den, Land, I. & Meijsing, I.(2019). Liefde voor letters en lezen, handboek stimulering geletterdheid - 0 tot 7 jaar. Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN 978-90-8850-000 NUR 847/624 
 • Bos, B, Gelderen,  A van, Glopper, K de & Steensel, R van. Leer ze lezen, Didactief onderzoek (www.didactiefonline.nl) gratis 
 • Koeven,  E. van en Smits, A. (2020). Rijke taal, taaldidactiek voor het basisonderwijs.  Amsterdam: Boom uitgevers ISNB 9789024433940

 • Mortel, K. van de & Ballering, C. (2019). Verdiepend lezen, leerlingen begeleiden bij het begrijpend lezen van complexe teksten. Amersfoort, CPS. ISBN: 978-90-6508-659-4  

 • Scheltinga, F., Gijsel, M., Druenen, M. en Verhoeven, L. Protocollen dyslexie groep 1/2, 3, 4 en 5 t/m 8 en/of SBO (in principe op school aanwezig, nieuwste versies)

 • Eskes, M. (2020). Technisch lezen in een doorlopende lijn, een praktisch handboek voor de basisschool. Huizen: Pica. ISBN:9789492525918

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en terugkomdag, exclusief aan te schaffen literatuur.

De inschrijving is gesloten!

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata

Intakegesprek op afspraak    
donderdag 15 september 2022 10.00-16.00 uur  
donderdag 13 oktober 2022 10.00-16.00 uur  
donderdag 10 november 2022 10.00-16.00 uur  
donderdag 8 december 2022 10.00-16.00 uur  
donderdag 19 januari 2023 10.00-16.00 uur Voortgangsgesprek (volgens individuele planning)
donderdag 9 februari 2023 10.00-16.00 uur  
donderdag 9 maart 2023 10.00-16.00 uur  
donderdag 6 april 2023 10.00-16.00 uur  
donderdag 11 mei 2023 10.00-16.00 uur  
donderdag 1 juni 2023 10.00-16.00 uur Eindgesprek (volgens individuele planning)
donderdag 6 juli 2023 n.t.b. Diplomering

 

Minimaal 3 bijeenkomsten van 2 uur in te plannen met je eigen leerteam.
Terugkomdag na een jaar.

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Ada van Dalen. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.