Coördinator Lezen (Post-HBO)

Wil jij inhoudelijk bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van het leesonderwijs op jouw school? In deze post-hbo-opleiding tot leesspecialist doe je kennis op over goed leesonderwijs, leesproblemen en dyslexie.

De inschrijving voor deze opleiding is gesloten. Medio februari worden de gegevens voor schooljaar 2024/2025 gepubliceerd. Wil je bericht ontvangen wanneer je je kunt inschrijven, vul dan het formulier in.

8 bijeenkomsten  |  Start in september 2023  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting


Wat levert de post-hbo-opleiding Coördinator Lezen je op?  

Na afronding van deze post-hbo-opleiding ben je opgeleid voor de taak van coördinator lezen of leesspecialist in je eigen school. Ook kun je meedenken op bestuurlijk niveau. Vanuit kennis over goed leesonderwijs en kennis over leesproblemen en dyslexie draag je inhoudelijk bij aan het versterken van de kwaliteit van het leesonderwijs op jouw school. 

Opbouw van de post-hbo-opleiding Coördinator Lezen 

De opleiding leescoördinator is opgebouwd vanuit het perspectief dat je vanuit eigen kennis en vaardigheden in staat bent het leesonderwijs op de school te versterken door een rijke leesomgeving te creëren. Daarbij is het doel dat de leerlingen op jouw school betrokken lezers worden, die in staat zijn op een strategische, zelfstandige manier en in samenwerking met anderen complexe teksten te lezen met begrip. In de opleiding leesspecialist ontwikkel je jezelf in drie rollen: excellente leraar (interactief) leesonderwijs, mede-eigenaar van leesbeleid, begeleider en gesprekspartner. Je analyseert het leesonderwijs op school, je actualiseert je kennis van onderwijsontwikkelingen op het gebied van leesonderwijs en je kunt het team enthousiast maken voor vernieuwend leesonderwijs. Bovendien vergroot je je eigen repertoire van kinderboeken/jeugdliteratuur.  

In de opleiding Coördinator Lezen wordt gewerkt aan de volgende inhouden:   

 • Functionele geletterdheid en effectief onderwijs van beginnende en gevorderde geletterdheid  
 • Actuele inzichten uit onderzoek voor lezen  
 • Risicoleerlingen en protocollen leesproblemen en dyslexie 
 • Geïntegreerd werken aan woordenschat en lezen in de vakken  
 • Vanuit kennis over meertaligheid en NT2, taalsteun geven bij teksten  
 • Leesmotivatie, leespromotie en de rijke leesomgeving  

Organisatie 

Tijdens de bijeenkomsten is er aanbod over vernieuwend leesonderwijs en denk je, samen met je medestudenten, na over het leesonderwijs en mogelijke verandertrajecten op het gebied van lezen in de eigen school. Je voert de opdrachten uit in de praktijk, soms samen met je team. Je beschrijft de huidige situatie van het leesonderwijs op je school en schrijft aan een leesbeleidsplan voor de eigen school. Je past de voorstellen tot vernieuwing toe op de gehanteerde werkwijze in de school (bijvoorbeeld: kwaliteitskaarten of ambitiekaarten).   

Je bespreekt in leerteams met medestudenten de ontwikkeling in je rol als coördinator lezen, zowel tijdens de opleidingsdagen alsook in (online) leerteambijeenkomsten.    

De opleiding leescoördinator start met een digitale intake om af te stemmen of de opleiding passend is voor jouw leervraag. Tijdens online leerteammomenten gedurende het jaar ontvang je feedback op je ontwikkeling en in het voortgangs- en eindgesprek bespreek je de rolontwikkeling die je aantoont in een portfolio (waaronder het leesbeleidsplan). Tijdens de laatste bijeenkomst presenteer je de kern van het leesbeleidsplan. Doorloop je deze opleiding en voldoe je aan alle eisen dan ronden we de opleiding af tijdens een feestelijke diplomering.  

Vanaf het begin van de opleiding wordt de schoolleider betrokken bij de ontwikkelingen in de school en in jouw rol als leesspecialist. In de vijfde bijeenkomst wordt de schoolleider uitgenodigd en aan het einde is deze ook welkom bij de diplomering.   

Formatieve evaluatie wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je als student feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De feedbackmomenten zijn:  

 • een online intakegesprek  
 • online leerteam  
 • een voortgangsgesprek  
 • een online eindgesprek  

Competenties 

De post-hbo-opleiding Coördinator Lezen is competentiegericht. Een competentie wordt hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding praktische coachingsopdrachten uit binnen de context van je eigen school. Op deze manier maak je je competenties eigen, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren. De tijdens de opleiding gemaakte coachingsopdrachten en trajecten worden onderdeel van je portfolio, waarmee je aantoont dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet. 

Onderwerpen die aan bod komen 

Deze post-hbo-opleiding tot leesspecialist is sterk op de praktijk gericht en je zult dus ook veel oefenen tijdens de lesdagen. De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod: 

 • coachen als begeleidingsstijl 
 • achtergronden en facetten van coaching 
 • voorwaarden en competenties voor succesvol coachen 
 • het opzetten en uitvoeren van coachingstrajecten 
 • coachingstechnieken en interventies 
 • werken aan professionele ontwikkeling 

Toetsing en evaluatie van het leerproces 

Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij de student feedback krijgt op zijn of haar ontwikkeling in relatie tot de competenties. 

De toetsing bestaat uit: 

 • een intake-assessmentgesprek 
 • tussentijdse feedback op opdrachten 
 • een afsluitend assessment 

Voor wie is deze post-hbo opleiding tot leesspecialist?  

Leraren basisonderwijs groep 1 tot en met 8 en intern begeleiders. 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo-opleiding Coördinator Lezen? Neem dan contact op met Ada van Dalen. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.  

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland 

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s
 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur.

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350

Lesdata

Intakegesprek op afspraak    
donderdag 14 september 2023 10.00-16.30 uur  
donderdag 12 oktober 2023 10.00-16.30 uur  
donderdag 9 november 2023 10.00-16.30 uur  
donderdag 7 december 2023 10.00-16.30 uur  
donderdag 18 januari 2024 10.00-16.30 uur Voortgangsgesprek (volgens individuele planning)
donderdag 8 februari 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 7 maart 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 4 april 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 16 mei 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 6 juni 2024 10.00-16.30 uur Eindgesprek (volgens individuele planning)
donderdag 4 juli 2024 n.t.b. Diplomering


Drie verplichte online leerteambijeenkomsten van twee uur na bijeenkomst 2, 5 en 7. Tijd in overleg door het leerteam in te plannen.

Aan te schaffen literatuur 

 • Berg, H. van den, Land, I. & Meijsing, I. (2019). Liefde voor letters en lezen, handboek stimulering geletterdheid - 0 tot 7 jaar. Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN 978-90-8850-000 NUR 847/624   
 • Koeven,  E. van en Smits, A. (2020). Rijke taal, taaldidactiek voor het basisonderwijs.  Amsterdam: Boom uitgevers ISNB 9789024433940  
 • Mortel, K. van de & Ballering, C. (2019). Verdiepend lezen, leerlingen begeleiden bij het begrijpend lezen van complexe teksten. Amersfoort, CPS. ISBN: 978-90-6508-659-4    
 • Scheltinga, F., Gijsel, M., Druenen, M. en Verhoeven, L. Protocollen dyslexie groep 1/2, 3, 4 en 5 t/m 8 en/of SBO (in principe op school aanwezig, nieuwste versies)  
 • Eskes, M. (2020). Technisch lezen in een doorlopende lijn, een praktisch handboek voor de basisschool. Huizen: Pica. ISBN:9789492525918 
   

Afronding & diplomering: certificering 

De opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding, ontvang je een post-bachelordiploma Coördinator Lezen en word je opgenomen in het abituriëntenregister.
 

Na de opleiding Coördinator Lezen (Post-HBO) 

Na deze opleiding kun je aan de slag als coördinator lezen in de school. Taken die je kunt uitvoeren zijn: 

 • Vanuit visie begeleiden van ontwikkelprocessen op leesplezier, leestechniek en leesbegrip 
 • Vanuit kennis over veranderprocessen het team meenemen om de kwaliteit van het leesonderwijs op de school te versterken 

Doorgroei naar een functie binnen het bestuur/de stichting als coördinator is wellicht mogelijk en ook kun je deelnemen en een bijdrage leveren aan een (landelijk) netwerk. 

Interessante vervolgopleidingen zijn: 

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Ada van Dalen. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.