Intern begeleider als kwaliteitscoördinator Basis (Post-HBO) dagvariant

Wil jij intern begeleider worden? In deze post-hbo-opleiding leer je vanuit jouw visie op inclusief onderwijs en vanuit jouw kennis en kwaliteiten, invulling te geven aan de rol van intern begeleider.

De inschrijving voor deze opleiding is gesloten. Medio februari worden de gegevens voor schooljaar 2024/2025 gepubliceerd. Wil je bericht ontvangen wanneer je je kunt inschrijven, vul dan het formulier in.

8 bijeenkomsten  |  Start in september 2023  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Schrijf je in voor de opleiding

Wat levert de post-hbo-opleiding Intern Begeleider als kwaliteitscoördinator Basis jou op?

Tijdens de opleiding Intern begeleider als kwaliteitscoördinator Basis maak je kennis met de taken, verantwoordelijkheden en de rol van intern begeleider. Na afronding van deze opleiding ben je in staat om, vanuit jouw visie op inclusief onderwijs en vanuit jouw kennis en kwaliteiten, invulling te geven aan de rol van intern begeleider zoals die op jouw werkplek past.  

Opbouw van de post-hbo-opleiding Intern Begeleider als kwaliteitscoördinator Basis 

Tijdens de opleiding Intern begeleider als kwaliteitscoördinator Basis is de eigen onderwijspraktijk de belangrijkste plaats om te leren. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces. Van jou als student wordt een actieve leerhouding verwacht en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Je voert gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit en vraagt hierop feedback van collega’s en management. In de opleiding intern begeleider als kwaliteitscoördinator Basis wordt gewerkt met leerteams van 4-5 personen. In het leerteam bespreek je op welke wijze opdrachten vanuit de opleiding binnen je schoolpraktijk kunnen worden uitgevoerd. Met elkaar wordt gereflecteerd op jouw handelen als intern begeleider.  

De opleiding Intern begeleider als kwaliteitscoördinator Basis is gebaseerd op de beroepsstandaard van de landelijke beroepsgroep voor begeleiders in het onderwijs (LBBO) uit 2022. 

Onderwerpen  

In deze opleiding staan vier hoofdonderwerpen centraal: 

 • De visie van de intern begeleider en de school op zorg en inclusie; 
 • Het begeleiden van leerkrachten en teams richting kwalitatief goed onderwijs; 
 • Onderzoeksmatig werken aan leerlingenzorg; 
 • Het (mede) begeleiden van schoolontwikkeling en verandering. 

Daarnaast speelt reflectie op de beroepshouding en het professioneel handelen een belangrijke rol in de opleiding. 

Voor wie is de post-hbo-opleiding Intern Begeleider als kwaliteitscoördinator Basis?  

Bevoegde leraren basisonderwijs en mensen met een pedagogische of didactische hbo-opleiding. 

NB. Op sommige scholen is een intern begeleider een leerkracht met een taak. Deze post-hbo-opleiding voorziet niet in een pabo-diploma. 

Persoonlijk advies 

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo-opleiding Intern Begeleider als kwaliteitscoördinator Basis? Neem dan contact op met Mieke Staal. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.  

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland  

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s  

Deze opleiding wordt ook als middag/avondopleiding aangeboden.

Heb je al een masteropleiding Orthopedagogiek, Onderwijskunde, Passend Meesterschap, Educational Needs of Leren & Innoveren afgerond, dan is de nieuwe post-master Internbegeleider/zorgcoördinator ook interessant voor jou.

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister.

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350

Lesdata

Intakegesprek op afspraak    
woensdag 20 september 2023 09.30-15.00 uur  
woensdag 11 oktober 2023 09.30-15.00 uur  
woensdag 15 november 2023 09.30-15.00 uur  
woensdag 6 december 2023 09.30-15.00 uur  
woensdag 17 januari 2024 09.30-15.00 uur Tussenassessment (volgens individuele planning)
woensdag 31 januari 2024 09.30-15.00 uur  
woensdag 28 februari 2024 09.30-15.00 uur  
woensdag 3 april 2024 09.30-15.00 uur  
woensdag 8 mei 2024 09.30-15.00 uur  
woensdag 12 juni 2024 09.30-15.00 uur Eindassessment (volgens individuele planning)

 

Diplomering op nader te bepalen datum

Aan te schaffen literatuur 

Verplichte literatuur 

 • Greven, L. (2017). De toekomst van de intern begeleider. Instondo.  (ISBN9789463170918) 
 • LBBO (2022). De beroepstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator. Uitgeverij Pica. (ISBN 9789493209787) 
 • Staal, M., Tjallema, M. en Van Velthooven, B. (2023), Inspirerend begeleiden. De intern begeleider als aanjager van onderwijskwaliteit. Acco Uitgeverij (ISBN 9789492398222) 

Aanbevolen literatuur 

 • Van Alem, V. (2022). Wegwijzer voor de intern begeleider. Instondo. (ISBN 9789463172059) 
 • De Jong, A. (2020). No-nonsense coaching. Zelfverzekerd en effectief coachen (tweede herziene editie). Uitgeverij Boom. (ISBN 9789024437511 ) 
 • Pameijer, N. (2017). Handelingsgericht werken. Samen werken aan schoolsucces. Uitgeverij Acco. (ISBN9789492398130) 
   

Afronding & diplomering: certificering 

Deze opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een postbachelordiploma Intern begeleider Basis en word je opgenomen in het abituriëntenregister. 
 

Na de post-hbo-opleiding Intern Begeleider als kwaliteitscoördinator Basis 

Na deze opleiding kan je aan de slag als Intern begeleider op jouw school. 

Taken die je kunt uitvoeren zijn: 

 • Kennis opdoen over de rol en taal van de IB-er met als onderlegger die visie op zorg en onderwijs 
 • Coachen en begeleiden van collega’s 
 • Het opzetten en/of doorontwikkelen van de zorgstructuur 
 • Het zorgdragen voor onderwijskwaliteit 

Interessante vervolgopleidingen zijn: 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Mieke Staal. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.