Mark van den Berg: "Ik vind het mooi dat taal en lezen sleutels zijn tot al het andere in het leven"

Mark van den Berg

Mark van den Berg volgt de post-hbo opleiding Coördinator Lezen. Mark heeft de pabo gedaan aan de Marnix Academie en is in 2020 afgestudeerd. Hij heeft eerder de post-hbo opleiding Coördinator Taal afgerond. Mark is nu 3 jaar werkzaam in het reguliere basisonderwijs en geeft les aan groep 5/6. In dit blog vertelt hij over zijn ervaring over de opleiding.

Lezen om te ontladen en ontspannen

“Leesplezier is heel belangrijk bij kinderen. De intrinsieke motivatie en het maken van leeskilometers bij alle vakken en verschillende soorten teksten, is belangrijk. Er zijn heel veel praktische zaken en teksten die je in het leven moet begrijpen.

Maar lezen is ook tot jezelf en tot rust komen. We zijn nu bijvoorbeeld aan het experimenteren met lezen tijdens het buitenspelen. Op deze manier kan iedereen op zijn eigen manier ontladen en ontspannen."

Theorie en praktijk komen samen

"Binnen de post-hbo-opleiding Coördinator Lezen leer je om kritisch te kijken naar je eigen beleid voor kinderen met dyslexie en leesproblemen. Je leert de koppeling tussen theorie en praktijk te maken. Het is goed zo snel mogelijk je onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van het kind; zowel taalinhoudelijk als op sociaal-emotioneel gebied. Er is niet één strakke werkwijze, dat is kind afhankelijk. Het is zoeken naar de goede balans."

Werken aan persoonlijke doelen

"Met behulp van de opleiding Coördinator Taal hebben we een nieuw beleid ontwikkeld voor onze bibliotheek waarbij we rekening houden met kinderen met specifieke leesbehoeften. Ook een werkwijze waarbij we Nieuwsbegrip combineren met Close Reading hebben we inmiddels vormgegeven. Voor het technisch lezen is een nieuwe methode geselecteerd.

Maar ook kleine praktische dingen pas ik nu toe. Vorig jaar bij de post-hbo-opleiding Coördinator Taal vertelde een docent over het lezen van poëzie. Iedere week een weekgedicht. Dat zijn van die mooie kleine dingen, een tip dat je onthoudt en toepast.

De collegiale consultatie waarmee we oefenen tijdens de bijeenkomsten op de Marnix Academie, zorgt ervoor dat we een mooie lijn door de school heen kunnen creëren. Het mooiste is om aan de doelen te werken die de collega zelf heeft.”