De leerlingenpopulatie verandert, wat nu?

Je hebt als team inzicht in culturele en religieuze diversiteit. Ook weet je als team hoe je wilt omgaan met de diverse leerlingen en de ouders.

Op steeds meer scholen is sprake van een veranderende leerlingenpopulatie. De diversiteit op het gebied van cultuur en religie neemt toe. Voor leraren en schoolleiders  roept dit vragen op als:  

 • Hoe voorkomen we een tweedeling op school en in de klas? 
 • Hoe maken we verbinding met ouders die andere normen en waarden hebben dan wij gewend zijn? 
 • Waar staan  wij zelf voor, waarin bewegen we mee en waarin niet? 

Over het programma

In minimaal twee bijeenkomsten komen deze vragen aan de orde. Zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als van attitude ga je aan het werk met een of meer van deze thema’s : 

 • Culturele, sociale en religieuze diversiteit: hoe bereiken we elkaar? 
 • Straatcultuur en schoolcultuur: hoe bereiden we alle leerlingen voor op onze samenleving? 
 • Identiteit van de school: waar staan we voor?  
 • Werken aan de relatie met de leerlingen en met hun ouders: hoe werken we aan ‘thuis voelen op school’? 

Daarnaast kan ook aan de orde komen: 

 • Tweedetaalverwerving 
 • Vreedzame school en multiculturele buurt 
 • Vluchtelingen in de school 
 • Intercultureel communiceren 

Bij de intake met directie en een afvaardiging van het team bespreken we waar het accent moet liggen in de scholing en hoeveel bijeenkomsten passend zijn. 

Aantal bijeenkomsten

n.t.b.

Studiebelastinguren

n.t.b.

Het aantal bijeenkomsten wordt in samenspraak met de school vastgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van minimaal twee bijeenkomsten van vier uur.

Inhoudelijke informatie: Henriëtte Hoogenkamp