Gedragsspecialist Basisopleiding (Post-HBO)

Realiseer een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen.

Opbrengst

Je weet hoe je een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen kunt realiseren, zowel op individueel als groeps- en schoolniveau. Je levert een bijdrage aan de pedagogische kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs binnen jouw school. Je hebt zicht op de verschillende factoren die gedrag bepalen en kunt de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart brengen. Je bent in staat een plan van aanpak op te stellen, uit te voeren en te evalueren. Pedagogische middelen en vaardigheden kun je doelbewust inzetten, afgestemd op de behoeften van individuele kinderen, de groep en de leraar. Je weet hoe je kunt omgaan met complexe situaties in een klas en je bent in staat collega’s te ondersteunen in hun pedagogisch handelen.

Over het programma

In de opleiding leer je cyclisch te werken aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat in de school en in de klas. De opleiding werkt vanuit de visie dat gedrag ontstaat in wisselwerking met de omgeving. In de opleiding leer je hoe je gedrag van leerlingen kunt begrijpen en hoe je de omgeving kunt aanpassen om elk kind zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Je leert complexe situaties te begrijpen en leert hoe je kunt afstemmen op de diversiteit in gedrag. Daarnaast leer je hoe je collega’s met pedagogische vragen kunt ondersteunen.

Competenties

De opleiding is competentiegericht. Competenties worden hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding opdrachten uit binnen de context van je eigen school.

Op deze wijze worden competenties, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren, verworven. Je plaatst de tijdens de opleiding gemaakte en goedgekeurde opdrachten in je portfolio en toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet.

Leermodel

Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Van jou als student wordt een actieve leerhouding en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces verwacht.

De opleiding gaat ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Gedurende de opleiding voer je praktijkopdrachten uit binnen je eigen school en vraag je hierop feedback van collega’s en management. Op deze wijze worden competenties gaandeweg gerealiseerd.

Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces begeleid door een studiecoach.

Toetsing en evaluatie van het leerproces

Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je als student feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit:

 • een intake-assessment
 • tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen
 • een afsluitend assessment

Onderwerpen

De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod:

 • Zorgdragen voor de kwaliteit van de pedagogische zorg binnen de school. 
 • Onderzoeken van onderwijsbehoeftes van leerlingen, subgroepen en groepen met (specifieke) onderwijsbehoeftes op het gebied van gedrag. 
 • Op maat coachen en begeleiden van leraren bij vragen rond gedrag en het geven van handelingsadviezen. 
 • Visie op de rol van Gedragsspecialist in de school 

Na deze opleiding is er een eenjarige top-opleiding Leer- en gedragsspecialist mogelijk.

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een postbachelordiploma Gedragsspecialist Basis.

Voor wie?

Bevoegde leraren basisonderwijs

Aan te schaffen literatuur

Verplichte literatuur: 

 

 • Schuman, H. & De Vries, P. (2020). Passend onderwijs in de Praktijk. Voorthuizen, Perspectief Uitgevers
 • Van Overveld, K. (2016). Groepsplan Gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Pica of Van Overveld, K. (2014). Groepsplan Gedrag in het Voortgezet onderwijs. Planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Pica
 • Hulswit, M. & Teggelaar, J. De docent als meester van de interactie. Groningen/Utrecht: Noordhoff


Aanbevolen literatuur:

 • Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas. Tielt: Lannoo of Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Tielt: Lannoo
 • Horeweg, A. (2021). Handboek gedrag. Huizen: Pica
 • Voor MBO-docenten: Van Meersbergen, E. & Ketelaar, I. (2020) Passend onderwijs in het MBO. Gereedschap voor docenten en begeleiders. Voorthuizen: Perspectief Uitgevers

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.

Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?

Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van €250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  €2.000,-  betaal je netto €1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). 

Bekijk ook ‘Wat is een Post-HBO’

De prijs van de opleiding is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten en diploma, exclusief aan te schaffen literatuur.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar onderbouw

Docenten

Marieke Tjallema
Annette Bouwman

Kosten

€2.500

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Data van de bijeenkomsten:

Intakegesprek op afspraak    
donderdag 16 september 2021 10.00-17.00 uur  
donderdag 30 september 2021 10.00-17.00 uur  
donderdag 4 november 2021 10.00-17.00 uur  
donderdag 2 december 2021 10.00-17.00 uur  
donderdag 20 januari 2022 10.00-17.00 uur Voortgangsassessments
donderdag 27 januari 2022 10.00-17.00 uur  
donderdag 17 februari 2022 10.00-17.00 uur  
donderdag 31 maart 2022 10.00-17.00 uur  
donderdag 12 mei 2022 10.00-17.00 uur  

Eindassessments worden in overleg tussen student en docent gepland in de periode van 16 mei t/m 6 juni 2022.

Diplomering op nader te bepalen datum

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Marieke Tjallema. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.