Gedragsspecialist Basisopleiding (Post-HBO)

Gedragsspecialist Basisopleiding (Post-HBO)

Volg de Gedragsspecialist Basisopleiding en realiseer een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen.

8 bijeenkomsten  |  Start in september2024  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Of schrijf je direct in voor de opleiding

Wat levert de post-hbo-opleiding Gedragsspecialist jou op? 

Na afronding van de opleiding weet je hoe je een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen kunt realiseren, zowel op individueel als groeps- en schoolniveau. Je levert een bijdrage aan de pedagogische kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs binnen jouw school. Je hebt zicht op de verschillende factoren die gedrag bepalen en kunt de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart brengen. Je bent in staat een plan van aanpak op te stellen, uit te voeren en te evalueren. Pedagogische middelen en vaardigheden kun je doelbewust inzetten, afgestemd op de behoeften van individuele kinderen, de groep en de leraar. Je weet hoe je kunt omgaan met complexe situaties in een klas en je bent in staat collega’s te ondersteunen in hun pedagogisch handelen. 

Wat is het belang van deze post-hbo-opleiding? 

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs is een passende onderwijsplek voor leerlingen een vereiste. De onderwijsbehoeften van leerlingen met zeer uiteenlopende hulpvragen, vraagt om professionele begeleiding en om het deskundig in kaart brengen van een optimale leeromgeving voor de leerling. Gespecialiseerde kennis en ondersteuningsvaardigheden zijn daarom vaak gewenst en noodzakelijk. Na de post-hbo-opleiding Leer- en gedragsspecialist ben jij de professional die deze hulp binnen en buiten de klas kan bieden. 

Opbouw van de post-hbo-opleiding Gedragsspecialist 

In de opleiding leer je cyclisch te werken aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat in de school en in de klas. De opleiding werkt vanuit de visie dat gedrag ontstaat in wisselwerking met de omgeving. In de opleiding leer je hoe je gedrag van leerlingen kunt begrijpen en hoe je de omgeving kunt aanpassen om elk kind zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Je leert complexe situaties te begrijpen en leert hoe je kunt afstemmen op de diversiteit in gedrag. Daarnaast leer je hoe je collega’s met pedagogische vragen kunt ondersteunen. 

Competenties 

De opleiding is competentiegericht. Competenties worden hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding opdrachten uit binnen de context van je eigen school. 

Op deze wijze worden competenties, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren, verworven. Je plaatst de tijdens de opleiding gemaakte en goedgekeurde opdrachten in je portfolio en toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet. 

Meld je aan voor de voorlichting

Leermodel 

Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Van jou als student wordt een actieve leerhouding en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces verwacht. 

De opleiding gaat ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Gedurende de opleiding voer je praktijkopdrachten uit binnen je eigen school en vraag je hierop feedback van collega’s en management. Op deze wijze worden competenties gaandeweg gerealiseerd. 

Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces begeleid door een studiecoach. 

Toetsing en evaluatie van het leerproces 

Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je als student feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit: 

 • een intake-assessment 
 • tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen 
 • een afsluitend assessment 

Onderwerpen 

De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod: 

 • Onderzoeken van onderwijsbehoeftes van leerlingen, subgroepen en groepen met (specifieke) onderwijsbehoeftes op het gebied van gedrag.  
 • Op maat coachen en begeleiden van leraren bij vragen rond gedrag van individuele leerlingen en de groep 
 • Zorgdragen voor de kwaliteit van de pedagogische zorg binnen de school.  
 • Visie op de rol van gedragsspecialist in de school  

Voor wie is de post-hbo-opleiding Leer- en gedragsspecialist?  

Bevoegde leraren basisonderwijs 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de Gedragsspecialist Basisopleiding? Neem dan contact op met Annette Bouwman. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.  

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland 

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s


De prijs is inclusief lunches, admnistratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar onderbouw

Docenten

Marieke Tjallema
Annette Bouwman
Marianne van Etten
Lisette van Rossum
Sanne Adams

Kosten

€3.088

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350

Lesdata

donderdag 19 september 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 17 oktober 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 28 november 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 23 januari 2025 10.00-16.30 uur  
donderdag 13 februari 2025 10.00-16.30 uur  
donderdag 13 maart 2025 10.00-16.30 uur  
donderdag 10 april 2025 10.00-16.30 uur  
donderdag 22 mei 2025 10.00-16.30 uur  
donderdag 26 juni 2025 10.00-16.30 uur Eindgesprekken volgens individuele planning en diplomering

 

 

 

 

Aan te schaffen literatuur

 • Hulswit, M. & Teggelaar, J. (2021). De docent als meester van de interactie. Noordhoff. ISBN 9789001293604

 • LBBO (2013).  Beroepsstandaard voor de gedragsspecialist. Uitgeverij Pica. ISBN 9789077671924 

 • Schuman, H. & De Vries, P. (2020). Passend onderwijs in de Praktijk. Perspectief Uitgevers. ISBN 9789491269196

 • Van Overveld, K. (2021). Groepsplan Gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs. Pica. ISBN 9789493209381 
  of

  Van Overveld, K. (2014).Groepsplan Gedrag in het Voortgezet onderwijs. Planmatig werken aan passend onderwijs. Pica. ISBN 9789491806186

Afronding & diplomering: certificering 

Deze opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Leer- en gedragsspecialist Basis en word je opgenomen in het abituriëntenregister.
 

Na de opleiding Gedragsspecialist Basis (Post-HBO) 

Na deze opleiding kan je de rol van gedragsspecialist in jouw school vervullen. Samen met het team draag je zorg voor een veilig pedagogisch klimaat in de school. 

Taken die je kunt uitvoeren zijn: 

 • Onderwijsbehoeften van leerlingen, subgroepen en groepen met (specifieke) onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag samen met het team op onderzoekende wijze in kaart brengen 
 • Het op maat cochen en begeleiden van leraren bij vragen rond gedrag van individuele leerlingen en de groep 
 • Zorgdragen voor de kwaliteit van de pedagogische zorg binnen de school 

Interessante vervolgopleidingen zijn: