Leer- en gedragsspecialist Top (Post-HBO)

Leer- en gedragsspecialist Top (Post-HBO)

Volg de Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding en leer onderwijs af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

8 bijeenkomsten  |  Start oktober 2024  |  Niveau: Post-hbo

 

Meld je aan voor de voorlichting

Of schrijf je direct in voor de opleiding

De opleiding is een vervolg op Gedragsspecialist (Post-HBO) en Leerspecialist RT (Post-HBO)

Wat levert de post-hbo-opleiding Leer- en gedragsspecialist jou op? 

Na afronding van de opleiding Leer- en gedragsspecialist weet je hoe leren en gedrag samenhangen en elkaar beïnvloeden. Je denkt met collega’s mee in het zoeken naar creatieve oplossingen bij leer- en gedragsproblemen in de klas. Binnen het schoolteam ben je een inspirator en ben je in staat om planmatig en gericht de kwaliteit van onderwijs beter af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben. Je werkt aan een inclusieve cultuur op groeps- en schoolniveau. 

Wat is het belang van deze post-hbo-opleiding? 

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs is een passende onderwijsplek voor leerlingen een vereiste. De onderwijsbehoeften van leerlingen met zeer uiteenlopende hulpvragen, vraagt om professionele begeleiding en om het deskundig in kaart brengen van een optimale leeromgeving voor de leerling. Gespecialiseerde kennis en ondersteuningsvaardigheden zijn daarom vaak gewenst en noodzakelijk. Na de post-hbo-opleiding Leer- en gedragsspecialist ben jij de professional die deze hulp binnen en buiten de klas kan bieden. 

Opbouw van de post-hbo-opleiding Leer- en gedragsspecialist 

Als leer- en gedragsspecialist werk je handelingsgericht en vanuit hoge verwachtingen aan goed onderwijs voor álle leerlingen. Je verdiept je visie op goed onderwijs en onderzoekt hoe deze visie tot zijn recht komt binnen de zorgstructuur van jouw school. In de opleiding leer je een leeromgeving te ontwerpen die recht doet aan verschillen en bijdraagt aan een inclusieve cultuur. Je werkt gericht aan het vergroten van het welbevinden en de leeropbrengsten in de groep en de school. Je leert vaardigheden om hierover met je collega’s in gesprek te gaan via bijvoorbeeld de professionele dialoog en progressiegerichte gespreksvoering.  

Je gaat aan de slag met een complex vraagstuk uit jouw eigen praktijk en onderzoekt de wisselwerking tussen gedrag en leren. Hierbij houd je rekening met de factoren in het kind en om het kind heen. Een Leer- en gedragsspecialist vindt creatieve oplossingen op basis van (wetenschappelijke) literatuur en praktijkkennis die ervoor zorgen dat de leerling zich in de schoolse situatie verder kan ontwikkelen. Dat vraagt om afstemming tussen het kind zelf en de mensen in de omgeving. Het begeleiden en coachen van collega’s en het team zijn onderdeel van de taken van de leer- en gedragsspecialist. 

Competenties 
De opleiding is competentiegericht. Competenties worden hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding opdrachten uit binnen de context van je eigen school. Op deze wijze worden competenties, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren, verworven. Je plaatst de tijdens de opleiding gemaakte en goedgekeurde opdrachten in je portfolio en toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet. 

Leermodel 
Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Van jou als student wordt een actieve leerhouding verwacht en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. 

De opleiding gaat ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Je voert gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit binnen de eigen school en vraagt hierop feedback van collega’s en management. Op deze wijze worden competenties gaandeweg gerealiseerd. Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces door een studiecoach begeleid. 

Toetsing en evaluatie van het leerproces 
Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit: 

  • Een intake-assessment 
  • Tussentijdse feedback op opdrachten 
  • Een afsluitend assessment 

Onderwerpen 
Iedere studiedag wordt er door een vakspecialist aandacht besteed aan een onderwerp rond leren en gedrag van leerlingen. Zij zorgen voor recente input van literatuur en onderzoek op het gebied van taal/lezen, rekenen, hoogbegaafdheid, executieve functies en werkhouding, ernstige gedragsproblemen, groepsdynamica en schoolbrede gedragsvraagstukken.  

In iedere studiebijeenkomst staat een onderdeel uit de handelingsgerichte diagnostiek op het programma. Je leert effectief en op een oplossingsgerichte manier samen te werken met leerkrachten, ouders en andere betrokkenen in multidisciplinair verband. Communicatie- en coachingsvaardigheden komen aan de orde.  

Er wordt rekening gehouden met de criteria die de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT) hanteert voor leden die de basiskwalificatie na de opleiding willen realiseren. 

Meld je aan voor de voorlichting

Voor wie is de post-hbo-opleiding Leer- en gedragsspecialist?  

Leraren die in het bezit zijn van het diploma Gedragsspecialist of Leerspecialist / RT (Post-HBO) of een vergelijkbaar bekwaamheidsdossier. Van deelnemers wordt verwacht dat zij opdrachten in hun praktijk kunnen uitvoeren. 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de Leer- en gedragsspecialist TOP-opleiding? Neem dan contact op met Marieke Tjallema. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland  

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s


De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar onderbouw

Docenten

Marieke Tjallema
Mieke Staal

Kosten

€3.088

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350

Lesdata

Intakegesprek op afspraak

woensdag 2 oktober 2024 09.30-16.00 uur  
woensdag 16 oktober 2024 09.30-16.00 uur  
woensdag 11 december 2024 09.30-16.00 uur  
woensdag 5 februari 2025 09.30-16.00 uur  
woensdag 5 maart 2025 09.30-16.00 uur  
woensdag 9 april 2025 09.30-16.00 uur  
donderdag 15 mei 2025 09.30-16.00 uur  
woensdag 4 juni 2025 09.30-16.00 uur  
woensdag 25 juni 2025 09.30-16.00 uur Eindassessments (volgens individuele planning)

Diplomering op nader te bepalen datum

Afronding & diplomering: certificering 

Deze opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Leer- en gedragsspecialist Top en word je opgenomen in het abituriëntenregister.

Met deze opleiding is het mogelijk om studiepunten (6EC) te behalen van de Master Passend Meesterschap (MPM). Deze worden uitgegeven als microcredential in een edubadge.  

Na de opleiding Leer- en gedragsspecialist TOP (Post-HBO) 

Interessante vervolgopleidingen zijn: 

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Marieke Tjallema. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.