Coördinator Taal (post-hbo)

Wil jij je specialiseren op het gebied van taal en taalonderwijs? In de post-hbo taalcoördinator leer je hoe je de de kwaliteit van het taalonderwijs in jouw school bewaakt en hoe je vraagbaak en stimulator voor het team wordt. Als taalcoördinator ben jij degene die de veranderingen planmatig aanpakt.

De inschrijving voor deze opleiding is gesloten. Medio februari worden de gegevens voor schooljaar 2024/2025 gepubliceerd. Wil je bericht ontvangen wanneer je je kunt inschrijven, vul dan het formulier in.

8 bijeenkomsten  |  Start september 2023  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Wat levert de opleiding tot taalcoördinator jou op? 

Na afronding van de opleiding heb je je ontwikkeld in de rollen van de taalcoördinator. De drie rollen zijn:   

 • de taalcoördinator als excellente taalleraar   
 • de taalcoördinator als ondersteuner en gesprekspartner   
 • de taalcoördinator als mede-eigenaar van taalbeleid 

Opbouw van de post-hbo Coördinator Taal

Je ontwikkelt je in je rol als excellente taalleraar. De opleiding taalcoördinator biedt de taaldomeinen lezen, schrijven en mondelinge taalontwikkeling als blok aan. Bij elk taaldomein komen de volgende onderwerpen aan de orde: evalueren en toetsen, samenhang, leerlijnen, rijke leeromgeving en didactiek. Binnen de opleiding werk je binnen een leerteam van vier personen. De leden van dit leerteam houden elkaar scherp op de rolontwikkeling en de voortgang in het ontwikkelen van het taalbeleidsplan. 

In ieder blok zijn een aantal praktijkopdrachten opgenomen die een beroep doen op de verschillende vaardigheden van jou als student. Aan het begin van een blok kies je een praktijkopdracht die past bij jouw rolontwikkeling. Tijdens het blok voer je  de praktijkopdracht uit en aan het eind van het blok vindt uitwisseling en kennisdeling plaats.  

 • Kennis van het taaldomein mondelinge taalvaardigheid  
 • Je eigen identiteit als taalcoördinator verkennen  
 • Uitvoeren praktijkopdrachten  
 • Kennis delen 
 • Schrijven van het eigen taalbeleidsplan 
 • Kennis van het taaldomein op schrijfvaardigheid (stellen)  
 • Kennis van veranderprocessen  
 • Uitvoeren praktijkopdrachten  
 • Kennis delen  
 • Schrijven van het eigen taalbeleidsplan  

Voortgangsassessment in januari

 • In- en uitzoomen op leesvaardigheid, NT2 en meertaligheid  
 • Kennis van het taaldomein leesvaardigheid (leesbevordering, leestechniek, leesbegrip)  
 • Oefenen met het ondersteunen van collega’s  
 • Uitvoeren praktijkopdrachten  
 • Kennis delen  
 • Schrijven van het eigen taalbeleidsplan  
 • Inleveren portfolio, waaronder taalbeleidsplan en eindgesprek (mei)
 • Diplomering (juni)  

Organisatie  

Tijdens de bijeenkomsten van de post-hbo taalcoördinator is er aanbod over vernieuwend taalonderwijs en denk je, samen met je medestudenten, na over het taalonderwijs en mogelijke verandertrajecten op het gebied van de domeinen op taal in de eigen school. Je maakt een keuze, op grond van de praktijk, uit een van de drie opdrachten per domein. Je schrijft een taalbeleidsplan voor de eigen school en ontwikkelt jezelf op innovatie en leiderschap afgestemd op jouw leerbehoefte.   

Voor wie is de opleiding tot taalcoördinator?  

Leraren groep 1 tot en met 8, leraren sbo en vso en intern begeleiders. 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo taalcoördinator? Neem dan contact op met Annette Bouwman. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.  

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
Gevestigd in Midden-Nederland 

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s
 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, exclusief aan te schaffen literatuur.

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

300

Lesdata

Intakegesprek op afspraak    
dinsdag 19 september 2023 10.00-16.30 uur  
dinsdag 10 oktober 2023 10.00-16.30 uur  
dinsdag 14 november 2023 10.00-16.30 uur  
dinsdag 12 december 2023 10.00-16.30 uur  
dinsdag 23 januari 2024 10.00-16.30 uur Voortgangsgesprekken (in leerteams)
dinsdag 13 februari 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 12 maart 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 9 april 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 14 mei 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 11 juni 2024 10.00-16.30 uur Eindgesprekken (naar individuele planning)
dinsdag 2 juli 2024 17.00-19.00 uur Diplomering

 

Inleveren portfolio voor het voortgangsgesprek direct na de kerstvakantie.
Inleveren eindportfolio 3 weken voordat de eindgesprekken plaatsvinden.
Minimaal 3 bijeenkomsten van 2 uur in te plannen met het eigen leerteam.

Aan te schaffen literatuur 

Verplicht 

 • Norden, S. van (2018). Iedereen kan leren schrijven. Bussum: Coutinho. (ook via Marnix als e-book in te zien)  
 • Pompert B. & Koster G. (2017). Thema’s en taal. Assen: Koninklijke van Gorcum B.V. (ook via Marnix als e-book in te zien)   
 • Koeven,  E. van en Smits, A. (2020). Rijke taal, taaldidactiek voor het basisonderwijs. Amsterdam: Boom uitgevers 
 • Bos, B, Gelderen,  A van, Glopper, K de en Steensel, R van, Leer ze lezen, Didactief onderzoek (www.didactiefonline.nl) 

Facultatief 

 • Eskes, M. (2020). Technisch lezen in een doorlopende lijn, een praktisch handboek voor de basisschool. Huizen: Pica.  
 • Mortel, K. van der en Ballering, C. (2019). Verdiepend lezen. Leerlingen begeleiden bij het begrijpend lezen van complexe teksten. Amersfoort: CPS 
 • Mortel, K. van der & Bouwman, A. (2015). Handboek technisch lezen in de basisschool. Instructie en didactiek in de doorgaande lijn. Amersfoort: CPS. 


Afronding & diplomering: certificering 

Deze opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Coördinator Taal en word je opgenomen in het abituriëntenregister.


Na de opleiding Coördinator Taal (Post-HBO) 

Na het afronden van deze opleiding kun je aan de slag als Coördinator taal in de school.  

Taken die je kunt uitvoeren zijn: 

 • Het vanuit visie begeleiden van ontwikkelprocessen op alle facetten van het taalonderwijs: mondelinge taalvaardigheid, schrijf(plezier), leesplezier, leestechniek en leesbegrip 
 • Vanuit kennis over veranderprocessen het team meenemen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken 

Doorgroei naar een functie binnen het bestuur/de stichting al coördinator is wellicht mogelijk en je kunt deelnemen aan een (landelijk) netwerk. 

Interessante vervolgopleidingen zijn:  

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Annette Bouwman. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.