Coördinator Taal (post-hbo)

Coördinator Taal (post-hbo)

Wil jij je specialiseren op het gebied van taal en taalonderwijs? In de post-hbo taalcoördinator leer je hoe je de kwaliteit van het taalonderwijs in jouw school bewaakt en hoe je vraagbaak en stimulator voor het team wordt. Als taalcoördinator ben jij degene die de veranderingen planmatig aanpakt.

8 bijeenkomsten  |  Start september 2024  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Of schrijf je direct in voor de opleiding

Wat levert de opleiding tot taalcoördinator jou op? 

Na afronding van de opleiding heb je je ontwikkeld in de rollen van de taalcoördinator. De drie rollen zijn:   

 • de taalcoördinator als excellente taalleraar   
 • de taalcoördinator als ondersteuner en gesprekspartner   
 • de taalcoördinator als mede-eigenaar van taalbeleid 

Inhoud opleiding taalcoördinator

De opleiding taalcoördinator biedt de taaldomeinen lezen, schrijven en mondelinge taalontwikkeling als blok aan. Bij elk taaldomein komen de volgende onderwerpen aan de orde: evalueren en toetsen, samenhang, leerlijnen, rijke leeromgeving en didactiek.  

In ieder blok zijn een aantal praktijkopdrachten opgenomen die een beroep doen op de verschillende vaardigheden van jou als student. Aan het begin van een blok kies je een praktijkopdracht die past bij jouw rolontwikkeling. Tijdens het blok voer je  de praktijkopdracht uit en aan het eind van het blok vindt uitwisseling en kennisdeling plaats.  

Binnen de taalcoördinator opleiding werk je binnen een leerteam van vier personen. De leden van dit leerteam houden elkaar scherp op de rolontwikkeling en de voortgang in het ontwikkelen van het taalbeleidsplan.

Opbouw van de post-hbo Coördinator Taal

 • Kennis van het taaldomein mondelinge taalvaardigheid  
 • Je eigen identiteit als taalcoördinator verkennen  
 • Uitvoeren praktijkopdrachten  
 • Kennis delen 
 • Schrijven van het eigen taalbeleidsplan 
 • Kennis van het taaldomein op schrijfvaardigheid (stellen)  
 • Kennis van veranderprocessen en zicht krijgen op je team
 • Uitvoeren praktijkopdrachten  
 • Kennis delen  
 • Schrijven van het eigen taalbeleidsplan  

Voortgangsassessment in januari

 • In- en uitzoomen op leesvaardigheid, NT2 en meertaligheid  
 • Kennis van het taaldomein leesvaardigheid (leesbevordering, leestechniek, leesbegrip)  
 • Oefenen met het ondersteunen van collega’s  
 • Uitvoeren praktijkopdrachten  
 • Kennis delen  
 • Schrijven van het eigen taalbeleidsplan  
 • Inleveren portfolio, waaronder taalbeleidsplan en eindgesprek (mei)
 • Diplomering (juni)  

Meld je aan voor de voorlichting

Organisatie  

Tijdens de bijeenkomsten van de post-hbo taalcoördinator is er aanbod over vernieuwend taalonderwijs en denk je, samen met je medestudenten, na over het taalonderwijs en mogelijke verandertrajecten op het gebied van de domeinen op taal in de eigen school. Je maakt een keuze, op grond van de praktijk, uit een van de drie opdrachten per domein. Je schrijft een taalbeleidsplan voor de eigen school en ontwikkelt jezelf op innovatie en leiderschap afgestemd op jouw leerbehoefte.   

Voor wie is de opleiding tot taalcoördinator?  

Leraren groep 1 tot en met 8, leraren sbo en vso en intern begeleiders. 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo taalcoördinator? Neem dan contact op met Eva van Leeuwen. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.  

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
Gevestigd in Midden-Nederland 

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s
 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar bovenbouw
Leraar onderbouw
Intern begeleider
Docent vo/mbo/hbo

Docenten

Eva van Leeuwen
Evelien Burema
Anette de Groot

Kosten

€3.088

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

300

Lesdata

dinsdag 17 september 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 8 oktober 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 12 november 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 10 december 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 10 december 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 21 januari 2025 10.00-16.30 uur Voortgangsassessment (volgens individuele planning)
dinsdag 11 februari 2025 10.00-16.30 uur bijeenkomst met schoolleiders
dinsdag 11 maart 2025 10.00-16.30 uur  
dinsdag 8 april 2025 10.00-16.30 uur  
dinsdag 13 mei 2025 10.00-16.30 uur  
dinsdag 10 juni 2025 10.00-16.30 uur Eindgesprekken
dinsdag 1 juli 2025 tijd nader te bepalen Diplomering

Inleveren portfolio voor het voortgangsgesprek direct na de kerstvakantie.

Inleveren eindportfolio drie weken voordat de eindgesprekken plaatsvinden.

Twee begeleide online leerteammomenten van twee uur in week 42 en 13 en één zelfstandig leerteammoment van twee uur in week 51. Tijd in overleg met het leerteam in te plannen.

Aan te schaffen literatuur 

Verplicht 

 • Koeven,  E. van en Smits, A. (2020). Rijke taal, taaldidactiek voor het basisonderwijs. Amsterdam: Boom uitgevers 
 • Norden, S. van (2018). Iedereen kan leren schrijven. Bussum: Coutinho. (ook via Marnix als e-book in te zien) 
 • Bos, B, Gelderen,  A van, Glopper, K de en Steensel, R van, Leer ze lezen, Didactief onderzoek (www.didactiefonline.nl) 

Aanbevolen

 • Berg, H. van den, Land, I. & Meijsing, I.(2019). Liefde voor letters en lezen, handboek stimulering geletterdheid - 0 tot 7 jaar. Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN 978-90-8850-000 NUR 847/624 
 • Eskes, M. (2020). Technisch lezen in een doorlopende lijn, een praktisch handboek voor de basisschool. Huizen: Pica.  
 • Mortel, K. van der en Ballering, C. (2019). Verdiepend lezen. Leerlingen begeleiden bij het begrijpend lezen van complexe teksten. Amersfoort: CPS 


Afronding & diplomering: certificering 

Deze opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Coördinator Taal en word je opgenomen in het abituriëntenregister.


Na de opleiding Coördinator Taal (Post-HBO) 

Na het afronden van deze opleiding kun je aan de slag als Coördinator taal in de school.  

Taken die je kunt uitvoeren zijn: 

 • Het vanuit visie begeleiden van ontwikkelprocessen op alle facetten van het taalonderwijs: mondelinge taalvaardigheid, schrijf(plezier), leesplezier, leestechniek en leesbegrip 
 • Vanuit kennis over veranderprocessen het team meenemen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken 

Doorgroei naar een functie binnen het bestuur/de stichting al coördinator is wellicht mogelijk en je kunt deelnemen aan een (landelijk) netwerk. 

Interessante vervolgopleidingen zijn: