Teamgericht organiseren

Binnen het onderwijs wordt steeds vaker gewerkt met zelfverantwoordelijke teams, naar het gedachtengoed van bijvoorbeeld Ben van der Hilst (Blauwdruk voor de emergente school. De Noodzaak voor horizontale sturing in onderwijssituaties). Eén van de voorwaarden om te kunnen werken met zelfverantwoordelijke teams is het zorgdragen voor 'machtsvrije ruimte' waarbinnen samenwerking plaats kan vinden. Om dit soort samenwerking goed te kunnen begeleiden, worden medewerkers opgeleid tot procesbegeleiders. 

Procesbegeleider teamgecentreerde arbeidsorganisatie

In deze cursus leer je vorm te geven aan het begeleiden van processen van samen leren organiseren. Deze cursus bevat ingrediënten die het mogelijk maken om zelf sturing te geven aan het contextspecifieke leren organiseren. Immers, horizontale sturing vraagt authentieke professionals die kleur geven aan het eigen leren.  

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten, die allemaal georganiseerd zijn op de eigen locatie. Tijdens de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan: 

  • Het concept 'leren organiseren' 

  • De vaardigheden van de procesbegeleider 

  • Interventies die de procesbegeleider kan doen 

  • Je professionele identiteit 

  • Het voeren van teamgesprekken 

  • Het cyclische proces van leren. 

 

Het leren organiseren

Tussen de bijeenkomsten oefen je in je eigen praktijk met aangeboden opdrachten, zoals het voeren van een teamgesprek en het doen van interventies tijdens zo’n gesprek. 

De onderwerpen van de cursus staan vast, de inhoud van de bijeenkomsten komt tot stand door co-creatie. Daar kan je dus ook zelf invloed op uitoefenen! 

De cursus wordt verzorgd door onderwijsadviseurs Jolijn van de Hoef en Mieke Staal van het Marnix Onderwijscentrum. Zij schrijven regelmatig blogs over het leren organiseren. Voor meer informatie over de cursus Het leren organiseren kun je contact opnemen met het Marnix Onderwijscentrum.