Coördinator Rekenen (Post HBO) dagvariant

Ben jij een leraar die met plezier het vak rekenen-wiskunde beoefent, collega's met rekenen wil helpen en die het reken-wiskundeonderwijs binnen de eigen school op een hoger plan willen tillen? Dan is deze post-hbo-opleiding tot rekencoördinator wat voor jou.

8 bijeenkomsten  |  Start september 2023  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Schrijf je in voor de opleiding

Wat levert de opleiding rekencoördinator jou op? 

Tijdens de opleiding ontwikkel je vier competenties: gecijferdheid, vakdidactiek, communicatie & collegiale consultatie en rekenbeleid. Na je opleiding ben je in staat om:  

 • met plezier kwalitatief goed reken-wiskundeonderwijs te verzorgen 
 • collega’s te ondersteunen bij het geven van reken-wiskundelessen  
 • bij te dragen aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op de eigen school   
 • de eigen professionaliteit op het terrein van rekenen-wiskunde én dat van het schoolteam te bevorderen 

Ervaringen van studenten

“Ik heb veel verfrissende ideeën gekregen waarmee ik graag aan de slag wil. Een post-hbo-opleiding naast een baan is best pittig, maar te doen.” (Anne-Sophie Koch, student post-HBO rekencoördinator 2019-2020. Anne-Sophie werkt fulltime) 

“Bij het Marnix Onderwijscentrum wordt niet specifiek naar een bepaalde visie toegewerkt. Ze houden het meer in het midden. Je moet zelf meer nadenken. Extra teamopdrachten geven veel kennis over jezelf en over de school. Er is een goede studie-opbouw.” (Yael Minczeles, student post-HBO rekencoördinator 2019-2020)  

Opbouw van de post-hbo-opleiding Coördinator Rekenen

In de opleiding tot rekencoördinator is er aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding sluit ook aan op actuele ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de referentieniveaus rekenen met de bijbehorende nieuwe opgestelde tussendoelen. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen als: Passende Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen, resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen, bovenpresteerders in de reken-wiskundeles en het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD).  

In de opleiding is eveneens aandacht voor het ondersteunen en inspireren van collega’s bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs. Hoe informeer je hen en maak je hen enthousiast voor nieuwe ontwikkelingen, ideeën en materialen? Hoe neem je hen mee in de voorstellen rond kwaliteitszorg en hoe creëer je draagvlak voor het rekenbeleid?  

Gedurende de rekencoördinator opleiding kun je bovendien eigen accenten leggen door eigen thema’s en opdrachten te kiezen die je verder uitdiept. Op deze manier kun je de opleiding aanpassen naar eigen behoefte of naar die van jouw school. Zo kun je meer het accent leggen op differentiatie in de rekenles, taal in de rekenles, ontluikende gecijferdheid, onderzoekend leren of digitale didactiek. 

De opleiding bestaat uit:   

 • een intakegesprek    
 • acht studiedagen, waarin één of twee inhoudelijke thema’s worden aangeboden en waarin aandacht is voor het uitwisselen van ervaringen onderling (vaak op thema, maar soms ook gericht op de toetsopdrachten of in de vorm van een presentatie/filmpje van de eigen praktijk)   
 • een voortgangsassessment    
 • een eindassessment    

De eerste helft van de rekencoördinator opleiding richt zich op de ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. Een centrale vraag is steeds: hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen klas/school?   

In de loop van de opleiding verschuift de aandacht van de eigen gecijferdheid en vakdidactiek naar collegiale consultatie en rekenbeleid. De opleiding richt zich dan meer op de ontwikkeling van de school. Centrale vragen zijn:   

 • Wat hebben mijn collega´s nodig om hun reken-wiskundeonderwijs te verbeteren?   
 • Hoe kan ik hen ondersteunen?   
 • Hoe maak ik mijn team enthousiast voor reken-wiskundeonderwijs?   
 • Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat?   
 • Hoe geven we als school vorm aan een helder rekenbeleid?   

De opleiding wordt op de Marnix Academie al ruim 20 jaar gegeven en afgestudeerde rekencoördinatoren zijn positief over de inhoud en opbrengsten van de opleiding. 

Voor wie is deze post-hbo-opleiding tot rekencoördinator?  

Leraren (speciaal) basisonderwijs, docenten voortgezet onderwijs en mbo-docenten die met plezier het vak rekenen-wiskunde beoefenen, die collega's met rekenen willen helpen en die het reken-wiskundeonderwijs binnen de eigen school op een hoger plan willen tillen. 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de opleiding rekencoördinator? Neem dan contact op met Henk Logtenberg. Hij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum? 

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland 

De opleiding wordt ook als middag/avondopleiding aangeboden.

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s
 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur.

Docenten

Henk Logtenberg

Kosten

€2.936

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

300

Lesdata

woensdag 27 september 2023 10.00-17.00 uur  
woensdag 1 november 2023 10.00-17.00 uur  
woensdag 13 december 2023 10.00-17.00 uur  
woensdag 10 januari 2024 10.00-17.00 uur  
woensdag 7 februari 2024 10.00-17.00 uur  
woensdag 13 maart 2024 10.00-17.00 uur voortgangassessments*
woensdag 17 april 2024 10.00-17.00 uur  
woensdag 8 mei 2024 10.00-17.00 uur  
woensdag 26 juni 2024 10.00-17.00 uur  
woensdag 3 juli 2024 10.00-17.00 uur Eindassessements*
woensdag 4 september 2024 10.00-17.00 uur Eindassessments 2e ronde*

Diplomering op nader te bepalen datum.

* Volgens individuele planning

Aan te schaffen literatuur 

De volgende materialen zijn verplicht cursusmateriaal in deze opleiding:   

 • M. van Groenestijn, C. Borghouts & C. Janssen. Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie. BAO BSO SO. ISBN 978-90-23-24763-0 (kosten: €29,95, maar ook gratis te downloaden via www.erwd.nl)    
 • Abonnement op Volgens Bartjens 

Deze post-hbo-opleiding tot rekencoördinator is ontwikkeld in opdracht van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). In september 2022 heeft een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics Education (FIsme) een update van deze opleiding opgeleverd. De zestien thema’s in de opleiding zijn geactualiseerd en/of vernieuwd.

Afronding & diplomering: certificering 

Deze opleidiing is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een post-bachelordiploma Coördinator Rekenen en word je opgenomen in het abituriëntenregister.
 

Na de opleiding Coördinator Rekenen (Post-HBO) 

Na afronding van deze opleiding kan je de rol van Coördinator Rekenen in jouw school vervullen. Binnen een school kan de coördinator rekenen verschillende rollen hebben op reken-wiskundegebied met coördinerende, vakinhoudelijke taken en/of coachende taken.  

Een rekencoördinator houdt zich binnen de school bezig met: 

 • (Mede)ontwerpen van een rekenbeleidsplan 
 • Het geven van rekeninhoudelijke en vakdidactische ondersteuning aan collega's naar aanleiding van rekenopbrengsten 
 • Coördineren van schooloverstijgende rekenontwikkelingen en implementaties 

Interessante vervolgopleidingen zijn: 

Master Passend Meesterschap (MPM)
Master Leren en Innoveren  (MLI)
Master Onderwijs en Technologie (MO&T)

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Henk Logtenberg. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.