Intern Begeleider Basisopleiding (Post-HBO) middag/avondvariant

Leer de zorgstructuur binnen een school op te zetten en te coördineren. Lever een bijdrage aan het implementeren van vernieuwingen op school.

Neem deel aan onze online voorlichting! Meld je hier aan.

Opbrengst

Je bent in staat de zorgstructuur binnen een school op te zetten en te coördineren. Je kunt op professionele wijze leraren begeleiden en ondersteunen bij het inhoud geven aan de leerlingenzorg en een bijdrage leveren aan het implementeren van vernieuwingen op school.

Over het programma

De opleiding werkt vanuit de handelingsgerichte visie. Onder handelingsgericht werken (HGW) wordt een doorgaand proces verstaan, waarbij het waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staat. Door de onderwijsbehoeften van de leerling centraal te stellen en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen, verbetert het pedagogisch klimaat en worden de leeropbrengsten verhoogd.

De intern begeleider richt zich vooral op de zorgstructuur en de begeleiding van leraren. Hij/zij zal in de toekomst steeds meer een onderwijsinnovator worden en een rol spelen bij veranderingsprocessen. Het handelingsgericht werken geeft daarvoor handvatten.

Competenties

De opleiding is competentiegericht. Competenties worden hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding opdrachten uit binnen de context van je eigen school. Op deze wijze worden competenties, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren, verworven. Je plaatst tijdens de opleiding gemaakte en goedgekeurde opdrachten in je portfolio en toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet.

Leermodel

Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Van jou als student wordt een actieve leerhouding verwacht en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

De opleiding gaat ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Je voert gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit binnen je eigen school en vraagt hierop feedback van collega’s en management. Op deze wijze worden competenties gaandeweg gerealiseerd.

Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces door een studiecoach begeleid.

Toetsing en evaluatie van het leerproces
Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit:

 • Een intake-assessment
 • Tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen
 • Een afsluitend assessment

Onderwerpen

De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod:

 • Visie en opzetten van de zorgstructuur, inclusief taak en functie van de intern begeleider
 • Schoolontwikkeling en verandermanagement
 • Professionele communicatie
 • Begeleiden en coachen van leraren en teams.

Na deze eenjarige basisopleiding is er een eenjarige top-opleiding Intern Begeleider mogelijk.

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een postbachelordiploma Intern Begeleider Basis

Voor wie?

Bevoegde leraren basisonderwijs

Aan te schaffen literatuur

Verplichte literatuur

 • De beroepsstandaard voor de intern begeleider, LBBO (2019). Huizen: Pica. ISBN 9789492525529
 • Handelingsgericht werken, Samen werken aan schoolsucces, Pameijer, N. (2017). Leuven, Den Haag: Acco. ISBN 9789492398130
 • De toekomst van de intern begeleider, Greven, L, (2017). Dordrecht, Instondo. ISBN 9789463170918


Aanbevolen literatuur

 • Passend onderwijs in de praktijk, Schuman, H, & De Vries, P. (2020). Utrecht: Perspectief. ISBN 9789491269196
 • Handelingsgericht werken in passend onderwijs. Meersbergen, E. en De Vries, P. (2017). Utrecht, Perspectief. ISBN 9789491269134
 • No-nonsense coaching (2018). Zelfverzekerd en effectief coachen. De Jong, A. Amsterdam, Boom. ISBN 9789024404438
 • Simpel, Cauffman, L. (2018). Amsterdam, Boom. ISBN 9789059315952

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.

Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?

Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van €250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  €2.000,-  betaal je netto €1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). Zie ook de website van de Belastingdienst.

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

De opleiding wordt ook als dagvariant aangeboden.

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten en diploma, exclusief aan te schaffen literatuur

Doelgroep

Leraar basisonderwijs

Docenten

Rob Freeke
Mieke Staal
Bert van Velthooven

Kosten

€2.500

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Data van de bijeenkomsten:

Intakegesprek op afspraak    
dinsdag 7 september 2021 17.30-21.00 uur  
dinsdag 5 oktober 2021 17.30-21.00 uur  
dinsdag 2 november 2021 17.30-21.00 uur  
dinsdag 30 november 2021 17.30-21.00 uur  
dinsdag 21 december 2021 17.30-21.00 uur Voortgangsassessment
dinsdag 18 januari 2022 17.30-21.00 uur  
dinsdag 15 februari 2022 17.30-21.00 uur  
dinsdag 29 maart 2022 17.30-21.00 uur  
dinsdag 10 mei 2022 17.30-21.00 uur  
woensdag 8 juni 2022 17.30-21.00 uur Eindassessment

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Rob Freeke. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.