Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie (Post HBO)

Wil jij je specialiseren in hoogbegaafdheid? De opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie (SHBD) is een praktijkgerichte post-hbo-opleiding die jou handvatten geeft om passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen te organiseren en te verzorgen.

8 bijeenkomsten  |  Start september 2023  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Schrijf je in voor de opleiding

Wat levert de post-hbo-opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie jou op? 

Na afronding van deze post-hbo-opleiding heb je kennis en vaardigheden om als specialist binnen de school het aanspreekpunt voor collega’s, leerlingen en ouders te zijn. Je bent in staat hoogbegaafde leerlingen te begeleiden, een beleidsplan voor je school (of meerdere scholen binnen het bestuur) te schrijven en voor jouw praktijk relevante aspecten van hoogbegaafdheid en differentiatie te onderzoeken. Je kunt een initiërende en stimulerende rol vervullen binnen de school op het gebied van hoogbegaafdheid en differentiatie. 

Wat is het belang van het volgen van deze post-hbo-opleiding? 

Op vrijwel elke school zijn er (hoog)begaafde leerlingen. Maar deze leerlingen worden lang niet altijd gesignaleerd. Bovendien wordt er regelmatig handelingsverlegenheid ervaren door leerkrachten in het bieden van een passend onderwijsaanbod en in de omgang met deze specifieke doelgroep. Dit brengt veel vragen met zich mee, zowel op schoolniveau als in de dagelijkse praktijk, zowel bij ouders als bij collega’s. De post-hbo-opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie biedt jou handvatten om passend onderwijs voor deze doelgroep te organiseren en te verzorgen. 

Opbouw van de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie (SHBD)  

Er zijn twee invalshoeken in de post-hbo-opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie (SHBD). Ten eerste het hoogbegaafde kind, het onderwijsaanbod en het beleid van de school. Ten tweede de leerkracht die het kind begeleidt en de ondersteuning hierbij door de specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie. Beide invalshoeken komen aan bod tijdens de bijeenkomsten, voor de verwerking van de opdrachten maak je hierin een keuze. Daarnaast bestaat in overleg met de docenten, de mogelijkheid een praktijkgericht onderzoek uit te voeren naar een onderwerp van keuze.    

Schrijf je in voor de opleiding

Inhoud van de post-hbo-opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie  

Je krijgt tijdens de bijeenkomsten inzicht in de theorie rond hoogbegaafdheid, de begeleiding van deze leerlingen en je verricht een aanzet tot het maken van schoolbeleid. Je onderzoekt vragen als: Wat wordt verstaan onder hoogbegaafdheid? Welke leerlingen behoren tot deze categorie? Wat kunnen wij deze hoogbegaafde leerlingen bieden? Welke aanpak en didactiek is het meest geschikt? Hoe zorg je voor de differentiatie in de reguliere klas? Wat doe je in de klas en wat zou je eventueel in een plusklas kunnen aanbieden?    

Daarnaast sta je stil bij onderdelen van het beleidsplan als het fundament van jouw dagelijkse praktijk in de school. Je leert beleid te schrijven over hoe de school de leerlingen die bovengemiddeld (kunnen) presteren, zal ondersteunen. Door planmatig te werken met een gezamenlijke én geborgde werkwijze kan jouw team het handelen voor deze doelgroep versterken.  

Je leert hoe je het handelen van jou, je collega’s en de leerlingen in de school kunt ondersteunen.   

De volgende thema’s komen aan bod:   

 1. Kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen
 2. Hanteren en ontwikkelen passend onderwijsmateriaal
 3. Succesvol begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen
 4. Succesvol begeleiden als specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie
 5. Adequaat samenwerken ten dienste van (hoog)begaafde leerlingen  

Leerkrachtgedrag en de Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie   

Als Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie is het belangrijk dat je je bewust bent van je eigen percepties, gedachten en handelen rondom hoogbegaafdheid. Je verbreedt tijdens de opleiding je kennis over de beïnvloedingsmechanismen van de omgeving van het (hoogbegaafde) kind. Je krijgt zicht op de persoonlijkheidskenmerken (op leerling- en leerkrachtniveau) die een rol spelen bij het succesvol verlopen van interventies en je krijgt zicht op de invloeden van de omgeving (medeleerlingen, ouders/het gezin, leerkracht/school) die een rol spelen in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.   

De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:    

 • Eigenaarschap  
 • Breinleren    
 • Executieve functies  
 • Overexcitabilities – Dabrowski    
 • Growth & fixed mindset – Carol Dweck    
 • Flow - Csikszentmihalyi  
 • Reflectie op eigen persoonlijke kwaliteiten, leerkrachtgedrag, attitude en overtuigingen (priming & stereotyperingen)    
 • De rol als coördinator: omgaan met verandering, weerstand   

Toetsing     

 • Een intakegesprek/startassessment
 • Ingevuld intakeformulier
 • Mondelinge afstemming van verwachtingen, aanwezige competenties en geschiktheid opleiding   

Tussentijdse formatieve feedback

 • (Deel)product(en) Keuzeopdrachten, Beleidsplan, Praktijkonderzoek: tussentijds wordt door de docent en de medestudenten feedback gegeven op de deelproducten
 • Presentatie en reflectieverslag op competenties en kritische persoonlijke kwaliteiten   

Eindassessment

 • Beoordeling keuzeopdrachten/ beleidsplan/praktijkonderzoek
 • Casustoets opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie   

Voor wie is deze post-hbo-opleiding?  

Leraren die lesgeven in het basis- of voorgezet onderwijs, intern begeleiders, coördinatoren die zich willen specialiseren in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 

Persoonlijk advies 

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo-opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie (SHBD)? Neem dan contact op met Lisette van Rossum. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.  

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum  

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland  

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s


De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur. 

Docenten

Lisette van Rossum

Kosten

€2.936

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350

Lesdata

 
maandag 25 september 2023 09.30-16.30 uur  
maandag 30 oktober 2023 09.30-16.30 uur  
maandag 13 november 2023 09.30-16.30 uur  
maandag 11 december 2023 09.30-16.30 uur  
maandag 15 januari 2024 09.30-16.30 uur  
maandag 12 februari 2024 09.30-16.30 uur  
maandag 11 maart 2024 09.30-16.30 uur  
maandag 22 april 2024 09.30-16.30 uur  
maandag 3 juni 2024 09.30-16.30 uur Eindassessements en diplomering

 

Aan te schaffen literatuur 

Verplicht  

 • Bakx, A., De Boer, E., Van Houtert, T. & Van den Brand, M. (2022). Werken met begaafdheid in de klas (2e herziene druk). ISBN 9789023258377 
 • Kieboom, T. en Venderickx, K. (2017). Meer dan intelligent. ISBN 9789401446884
 • Cooper-Kahn, J. en Foster, M. (2014). Executieve functies versterken op school. ISBN 9789401446884

Aanbevolen  

 • Althuizen, M., Boer, E. de & Kordelaar, N. van (2019) Een andere kijk op hoogbegaafdheid (4e druk). ISBN 9789088505591
 • Boer, E. de, Kordelaar, N. van & Althuizen, M. (2016). Andere kijk op (onder)presteren. ISBN 9789088507014  
 • Dawson, P. & Guare, R. (2019). Executieve functies bij kinderen en adolescenten. ISBN 9789079729005 
 • Frumeau, M. (2022). Hoogbegaafdheid: emotionele ontwikkeling bij kinderen en (jong)volwassenen. ISBN 9789036828246 - blik vanuit de GGZ 
 • Gerven, van E. (2021). Raising the Bar. The Competencies of Specialists in Gifted Education. ISBN 9789403617862 
 • Hamsikova, R. (2020). Intens, authentiek en vrij. ISBN 9789080417458
 • Koenderink, T. (2015). Talentbeleid en klassenmanagement in de praktijk. ISBN 9789081916738  
 • Schrover, E. (2015). Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen. ISBN 9789023251293
 • Webb, J.T., Gore, J.L., Devries, A.R. & Amend, E.R. (2020). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. ISBN 9789023257240
 • Webb, J.T., Amend, E.R., Goerss, J., Webb, N.E., Kuzujanakis, M., Olenchak, F.R. & Beljan, P. (2020). Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid. (ISBN 9789023256076) 
 • Whitley, M.D. (2001). Bright Minds, Poor Grades. ISBN 9780399527050 
   

Afronding & diplomering: certificering 

Deze opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van deze post-hbo-opleiding ontvang je het postbachelordiploma Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie en word je opgenomen in het abituriëntenregister.

 

Na de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie (Post-HBO) 

Na deze opleiding kun je in het primair - of voortgezet onderwijs aan de slag als: 

 • Coördinator op het gebied van hoogbegaafdheid
 • Leerkracht plusgroep
 • Leerkracht voltijd HB-onderwijs
 • Leerkracht/Mentor met specialistische kennis 

Als specialist kun je een kartrekkersrol vervullen bininen de eigen school om het beleid en het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen vorm te geven en implementeren. Ook is een doorgroei naar een functie binnen het bestuur/de stichting als Coördinator Hoogbegaafdheid wellicht mogelijk. 

Interessante vervolgopleidingen zijn: 

Coach in het onderwijs (Post-HBO)
Master Onderwijs en Technologie (MO&T)
Masterclass Gepersonaliseerd Onderwijs & Learning Analytics


Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Lisette van Rossum. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.