Niek Geerdink: "Het belangrijkste is dat je het kind echt ziet voor wie hij is"

Niek Geerdink

Niek Geerdink is student aan de post-hbo-opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie en werkt al vier jaar in het onderwijs. Het eerste jaar werkte hij op een voltijd hoogbegaafdheidschool in Hengelo, waar hij ook afgestudeerd is. Sinds drie jaar werkt hij op een reguliere basisschool in Almelo waar hij lesgeeft aan groep vier. In dit blog vertelt Niek hoe hij de theorie van de opleiding in de praktijk brengt.

Kenmerken van hoogbegaafdheid 

"Een hoogbegaafd kind is niet alleen slim, maar heeft ook andere kenmerken. Zoals onder andere de zijnskenmerken van Tessa Kieboom. Voor deze theorie is uitgebreid aandacht aan het begin van deze opleiding. Een hoogbegaafd kind is niet alleen cognitief sterk, maar kan ook bijvoorbeeld perfectionisme en faalangst hebben of een andere manier van denken."

Ontwikkeling van het brein

"Het brein ontwikkelt zich op verschillende gebieden anders bij een hoogbegaafd kind, dan bij andere kinderen, waar alles zich tegelijk ontwikkelt. Bij een hoogbegaafd kind kan het kind bijvoorbeeld intellectueel veel verder ontwikkeld zijn, maar emotioneel niet."

"In een klas heb je tools om hoogbegaafdheid eerder te herkennen, daarnaast hebben ouders een heel belangrijke rol. Een hoogbegaafd kind ontwikkelt zich vanaf baby en kleuter al anders dan andere kinderen. Je ziet vaak dat een kind thuis echt laat zien wat hij kan, en op school past hij zich aan. Je hoort van ouders vaak andere dingen dan wat je in de klas ziet."

Praktijkgerichte opleiding

"Binnen de opleiding heb je drie leerroutes, ik ben bezig met het schrijven van een beleidsplan. We zijn begonnen met het kijken vanuit de visie van de school, vanuit daar een theorieonderzoek. Vervolgens stellen we in beleidsdoelstellingen vast wat we willen bereiken. In de volgende stap kunnen wij de lessen weer verder verrijken. Dankzij deze studie kijken we ook naar het lesmateriaal. Wat past er bij onze school en onze visie en hoe kunnen we daar invulling aan geven."

"Deze opleiding is praktijkgericht. Dat vind ik een heel mooi aspect ervan. Je kunt direct bezig zijn met wat je geleerd hebt uit de theorie. In gesprekken met een ouder of een specialist ernaast heb je al het idee dat je van toegevoegde waarde kunt zijn."