Specialist Nieuwkomersonderwijs (Post HBO)

Specialist Nieuwkomersonderwijs (Post HBO)

Geef jij onderwijs aan nieuwkomers? De post-hbo-opleiding Specialist nieuwkomersonderwijs biedt handvatten om passend onderwijs voor nieuwkomers te organiseren en te verzorgen. Het is een praktijkgerichte opleiding en je doet veel kennis op over NT2, meertaligheid, gedrag en communicatie.

8 bijeenkomsten  |  Start september 2024  |  Niveau: Post-hbo

Schrijf je direct in voor de opleiding

Wat levert de post-hbo-opleiding Specialist Nieuwkomersonderwijs jou op?

Na afronding van deze opleiding ben je in staat onderwijs aan nieuwkomers breed vorm te geven in de praktijk op jouw school. Je breidt je kennis op NT2 en meertaligheid uit, maar verrijkt ook je kennis van gedrag en communicatie. Je bent in staat om vanuit brede kennis over de doelgroep jouw collega’s te ondersteunen bij vraagstukken die met het lesgeven aan nieuwkomers in elke vorm van onderwijs samenhangen. 

Wat is het belang van het volgen van deze post-hbo-opleiding?  

Een belangrijk startpunt voor het onderwijs aan nieuwkomers is (tweede) taalverwerving. Hierdoor wordt al snel gedacht aan een opleiding voor NT2 in het basisonderwijs. Er zijn echter meer belangrijke aspecten die bepalend zijn voor goed onderwijs aan nieuwkomers. Het vraagt om kennis en vaardigheden om nieuwkomers te begeleiden in de eerste vijf jaren van het onderwijs in de Nederlandse context. Specialist nieuwkomersonderwijs biedt leraren handvatten om passend onderwijs voor deze doelgroep te organiseren en te verzorgen.  

Ervaringen van oud-studenten

Benieuwd wat studenten van de post-hbo opleiding vinden? Bekijk deze video.  

Opbouw van de post-hbo-opleiding Specialist Nieuwkomersonderwijs 

De opleiding in niet alleen een NT2-opleiding, maar kent een veel breder palet aan inzichten. In deze opleiding is 'omgaan met diversiteit' het uitgangspunt. Daarbij wordt aan ontwikkeling van de volgende competenties gewerkt:  

 • pedagogisch competent in het omgaan met gedrag en trauma 
 • didactisch competent in het ondersteunen van het leren van Nederlands als tweede taal vanuit een meertalige blik 
 • interpersoonlijk competent in het contact met leerlingen, ouders en omgeving 
 • organisatorisch competent in het inrichten van het onderwijsaanbod aan deze, steeds wisselende, doelgroep  

Je leert werken vanuit een visie op het omgaan met een cultureel diverse groep. Vanuit kennis over cultureel-sensitief handelen reflecteer je op jezelf, je groep, de school en de omgeving. Je leert om te gaan met gedrag (en trauma’s) van de leerlingen en daarbij ben je in staat een veilig pedagogisch klimaat te realiseren binnen de kaders van het onderwijs aan nieuwkomers. In samenwerking met collega’s en externe deskundigen weet je de multidisciplinaire context te betrekken om een optimale onderwijssituatie te bewerkstelligen. Vanuit kennis over NT2 en meertaligheid weet je onderwijs vorm te geven vanuit een geïntegreerde visie op taal/talen. Je leert af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen door te signaleren, analyseren en monitoren en een passend klassenmanagement vorm te geven.    

Onderwerpen 

De volgende thema’s komen aan bod:   

 • theorie tweedetaalverwerving (NT2) en meertaligheid  
 • visie op (culturele) diversiteit en inclusie
 • didactiek van geïntegreerd taalontwikkelend werken (in alle vakken) 
 • brede intake,monitoring en toetsing/evaluatie 
 • klassenmanagement 
 • voeren van oudergesprekken vanuit kennis over achtergronden van nieuwkomers 
 • pedagogisch klimaat 
 • sociaal-emotioneel leren 
 • omgaan met gedrag en trauma

Meld je aan voor de voorlichting

Rolontwikkeling op competenties  

Voor het lesgeven aan nieuwkomers in het basisonderwijs en/of eerste opvangonderwijs zijn specifieke competenties gedefinieerd. Deze vormen de basis van de post-hbo-opleiding Specialist nieuwkomersonderwijs. Door het lezen van literatuur en door binnen je eigen school praktijkopdrachten uit te voeren, verwerf je specifieke competenties voor het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers in een taalklas of in het regulier onderwijs.  

Je leest literatuur en verzamelt de tijdens de opleiding uitgevoerde praktijkopdrachten in je portfolio en reflecteert daarop. Daarmee toon je jouw rolontwikkeling aan op de specifieke competenties.  

Formatieve evaluatie wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je als student feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De feedbackmomenten zijn:  

 • een online intakegesprek  
 • online leerteam  
 • een voortgangsgesprek  
 • een online eindgesprek  

Voor wie is deze post-hbo-opleiding?  

Leraren basisonderwijs en/of eerste opvangonderwijs die zich specialiseren in het onderwijs aan nieuwkomers. De opleiding verbindt de theorie aan de praktijk en het is dan ook wenselijk dat leraren onderwijs (gaan) verzorgen aan de doelgroep of daar ervaring mee hebben. 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de opleiding Specialist nieuwkomersonderwijs? Neem dan contact op met Annette Bouwman. Zij helpt je graag verder. 


Voor algemene vragen kan je terecht bij het MOC Servicebureau.

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland 

Wat is een post-hbo?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En wil je weten welke post-hbo-opleidingen wij nog meer aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s  

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’  

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten en diploma en vermelding in het abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur. 

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350

Lesdata

dinsdag 10 september 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 1 oktober 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 5 november 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 26 november 2024 10.00-16.30 uur  
dinsdag 14 januari 2025 10.00-16.30 uur Voortgangsgesprekken (online in leerteams)
dinsdag 4 februari 2025 10.00-16.30 uur Bijeenkomst met schoolleiders
dinsdag 4 maart 2025 10.00-16.30 uur  
dinsdag 1 april 2025 10.00-16.30 uur  
dinsdag 6 mei 2025 10.00-16.30 uur  
dinsdag 3 juni 2025 10.00-16.30 uur Eindgesprekken (individueel)
dinsdag 24 juni 2025 17.00-19.00 uur Diplomering

Twee begeleide online leerteammomenten van twee uur in week 47 en 12 en één zelfstandig online leerteammoment van twee uur in week 50. Tijd in overleg met het leerteam in te plannen.

Toelatingseisen 

Als je de post-hbo-opleiding Specialist nieuwkomersonderwijs wilt volgen, dien je in het bezit te zijn van een bacheloropleiding voor het onderwijs.  
 

Aan te schaffen literatuur 

 • Kuiken, F. & Andringa S. (red). (2022, 3e druk) Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Uitgeverij Coutinho. ISBN 9789046908358  
 • Coppens,L.; Kregten, C. van & Schneijderberg, M. (2024, 11e druk). Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs. Amsterdam, SWP. ISBN 9789088505621  
 • Goedhart, R. (2018, 2e druk). Samenleren op een superdiverse school. SWP Amsterdam ISBN 9789088508141  
 • Severeyns, G. (2021, 4e druk). In je blootje voor de klas. Kwetsbaarheid tonen en verbinding zoeken als leraar. Uitgeverij Lannoo Campus,  ISBN 9789401474887  
 • Duarte, J., Günter, M., De Backer, F., Frijns, C. & Gezellige  Meerburg, B. (2022) Talenbewust lesgeven. Aan de slag met talige diversiteit in het basisonderwijs. Uitgeverij Coutinho. ISBN 9789046907979 
   

Afronding & diplomering: certificering 

De opleiding is geregistreerd bij CPION. Na afronding ontvang je het postbachelordiploma Specialist Nieuwkomersonderwijs en word je opgenomen in het Abituriëntenregister. 
 

Na de opleiding Specialist nieuwkomersonderwijs (Post-HBO) 

Na afronding van deze opleiding ben je Specialist nieuwkomers in jouw school. Vanuit visie op omgaan met (meertalige) diversiteit kun je het handelen in de klas versterken op de voor de opleiding beschreven competenties. Doorgroei naar een functie binnen het bestuur/de stichting als specialist is wellicht mogelijk en je kunt deelnemen aan een (landelijk) netwerk. 

Interessante vervolgopleidingen zijn: 

Aan de slag met nieuwkomersbeleid in je school
Master passend meesterschap (MPM)
Master leren en innoveren (MLI)
Intern begeleider als kwaliteitscoördinator