Lesideeën rond Pi dag | 14 maart

Pi-dag

14 maart is het Pi-dag. Waarom zou je in het basisonderwijs aandacht schenken aan Pi? Martine van Schaik heeft hiervoor 4 redenen die te lezen zijn in onderstaand stuk. Het artikel geeft je bovendien mooie lesideeën om op Pi-dag te gebruiken!

Waarom aandacht schenken aan Pi in het basisonderwijs?

Wist je dat Pi voor veel mensen doet terugdenken aan het wiskundeonderwijs dat zij kregen op de middelbare school. Mogelijk denk je nu aan je wiskundedocent, waar je wel of misschien wel helemaal niet door geïnspireerd raakte om verder te gaan in de wiskunde. Ik ben in ieder geval getriggerd door de schoonheid van en de logica in de wiskunde overigens NIET door mijn wiskundedocent toendertijd, maar dat terzijde.

Vanuit mijn eigen ervaringen en associaties kom ik eigenlijk tot 4 redenen om aandacht te schenken aan Pi in het basisonderwijs. Deze licht ik hieronder toe:

 1. Pi is een verhouding
  Wist je dat Pi, eigenlijk puur een verhoudingsgetal is. Het geeft namelijk de verhouding aan van de omtrek van een cirkel en de doorsnede van diezelfde cirkel. Het raakt dus eigenlijk aan de kern van de cirkel, pas als de verhouding tussen omtrek en doorsnede Pi is, betreft het een heuse cirkel!
  Aangezien het werken aan en werken met verhoudingen al vanaf de kleuterklas tot de tussendoelen van het basisonderwijs behoort, zou het logisch zijn om in de bovenbouw aandacht te besteden aan dergelijke bijzondere verhoudingen!
   
 1. Pi hoort in het Primair Onderwijs
  Wist je dat de eerste kennismaking met Pi, doordat het volgens de eindtermen van het onderwijs op de middelbare school thuishoort, vaak voorbehouden is aan middelbare scholieren. Er zijn maar zeer weinig basisschoolleerlingen die op de basisschool kennismaken met Pi. En dat terwijl het heel behapbaar en concreet kan worden gemaakt voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Het zou zelfs een aantal andere reken-wiskundige zaken van het basisonderwijs versterken en het begrip en inzicht hiervan aanscherpen! Denk bijvoorbeeld aan het inzicht in verhoudingen, begrip van omtrek van figuren en het inzicht en de betekenis van de eigenschappen van de wiskundige vorm, de cirkel.
   
 2. Pi is oneindig
  Wist je dat Pi, ook symbool staat, voor een oneindig getal? Het is immers een getal dat oneindig veel cijfers achter de komma kent. Sommige mensen proberen er zo veel mogelijk te onthouden, maar waarom zou je het getal zo dicht mogelijk willen benaderen of zo precies mogelijk willen onthouden als je weet waar het voor staat en wat het betekent! Het geeft wel weer stof om over na te denken: wat is eigenlijk een oneindig getal?; en wat betekent dat?
  Dat zou mijns inziens een interessante discussie in de klas opleveren en bovendien geeft het inzicht in kommagetallen/decimalen en oneindigheid!
   
 3. Pi is magisch!
  Wist je dat Pi, eigenlijk heel gemakkelijk te ontdekken is. Doordat Pi bij de cirkel hoort en de verhouding weergeeft tussen omtrek en doorsnede, kunnen leerlingen Pi heel gemakkelijk achterhalen. Met een beetje meetwerk en wat verschillende cirkels, rolt Pi er vanzelf uit (omtrek : doorsnede). Pi is dan het antwoord op alle berekeningen, Pi vormt dan het magische getal achter de verhoudingen in de cirkel. Pi wordt daarmee heel gangbaar voor het basisonderwijs en leidt tot mooie nieuwe wiskundige inzichten!

Al met al, zou ik dus niet weten waarom Pi niet in het basisonderwijs thuishoort. Zeker rond 14 maart zou het een mooie aanleiding zijn om het in de klas over Pi te hebben en Pi samen nader te verkennen!