Rekenen voorbij de anderhalve meter

expert onderwijskunde

Net bijgekomen van de discussie over het primaat van het ‘wat’ (leerstof) bij het reken-wiskundeonderwijs tijdens de curriculumdebatten, stort onderwijsland zich vol overgave in het belang van het ‘hoe’ (didactiek) bij het reken-wiskundeonderwijs tijdens de gefaseerde openstelling van de scholen en het afstandsonderwijs tijdens en ná het coronavirus.

Door Henk Logtenberg

Vóór het coronaloze tijdperk was de verbinding tussen soort leerstof en het type didactiek vanwege staatrechtelijke redenen vrijwel onbespreekbaar. Want - in het verlengde van artikel 23 van de vrijheid van onderwijs – schermden de (semi) overheidsorganisaties dat zij zich op basis van dat artikel niet konden inlaten met de inrichting van het onderwijs. Nog geen maand later strooien de door de overheid gefinancierde onderwijsinstanties zonder blikken of blozen pedagogical content knowledge (internationale aanduiding voor didactiek) over leraren (én ouders) uit.

Anderhalvemetersamenleving

Momenteel vindt het reken-wiskundeonderwijs aan de leerlingen deels op school en deels op afstand plaats, al of niet met behulp van devices en de bijbehorende digitale programma’s. Leraren raken echter overspoeld met goedbedoelde adviezen. Daarom is het goed dat organisaties kaders aan de leraren geven.

Lees het volledige artikel bij De Nieuwe Leraar, lijfblad voor nieuwsgierige leerkrachten in het primair onderwijs.