Word Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren

ontdeklab

Schrijf je nu nog in voor deze post-hbo-opleiding die op 30 september van start gaat. Een oud student vertelt wat de opleiding haar heeft gebracht.

Met de opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren kun je generieke vakoverstijgende vaardigheden (zoals kritisch denken, creativiteit en een onderzoekende houding) van leerlingen stimuleren en je kunt op een betekenisvolle manier vakken integreren en verrijken. 
Je implementeert dit in je eigen lespraktijk, ondersteunt hierin je collega’s en zet een plan op om wetenschap en technologie in de school te verduurzamen. 

Kristel van Baarle, oud-student vertelt over de opleiding

Wij spraken met een oud-studente, Kristel van Baarle, die de opleiding in het schooljaar 2019/2020 heeft gevolgd. Zij laat ons weten dat zij op haar school nu een dag vrij geroosterd is om het coördinatorschap echt op zich te kunnen nemen. Deze rol had zij zonder de opleiding niet gekregen. De school heeft ervoor gekozen om in de middag met de leerlingen in alle lessen onderzoekend en ontwerpend leren in te zetten. Er is ook een nieuwe methode voor de zaakvakken gekozen. 

Collega's coachen

Kristel coacht nu haar collega-leerkrachten. Een rol die je niet zomaar kunt vervullen, “tijdens de opleiding is echt ingegaan op deze rol van coach. Hoe kun je je team er het beste bij betrekken?”. Kristel heeft ook een plan en visie voor de school geschreven. En nu kan zij daar echt mee aan de slag.  

Op de vraag of zij zelf het onderzoekend en ontwerpend leren nu meer toepast in haar lessen, vertelt ze het volgende: “Ik weet nu beter waar een les aan moet voldoen. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en heb veel tools gekregen die ik in de praktijk kan toepassen. Zo heb ik heb geleerd de nieuwsgierigheid van mijn leerlingen te prikkelen. Dat kan al heel eenvoudig door regelmatig de vraag te stellen: Maar hoe zit dat?”

Verdiepingsslag

“We hebben tijdens de studie ook een lessenserie ontwikkeld. Ik heb lessen rond luchtdruk gemaakt en mijn groep onder meer proefjes laten doen om dit te ervaren. De lessen waren prima, maar dankzij de feedback van de docenten kon ik een echte ontwerples toevoegen.  Mijn leerlingen pasten hun eigengemaakte vliegtuig steeds op één onderdeel aan om te ervaren of het vliegtuig daardoor verder kon vliegen. Juist doordat je de leerlingen zélf laat ontwerpen, meer los laat en meer vrij laat werken, ben je echt bezig met onderzoekend en ontwerpend leren. Je maakt op deze manier echt een verdiepingsslag.”