Gratis download: Rekenen-wiskunde in groep 3

rekenen-wiskunde-kinderen

Rekenhoeken inrichten voor groep 3, hoe doe je dat? In de gratis download lees je hoe je zes verschillende rekenhoeken kunt maken. Leerlingen kunnen zo speels en betekenisvol leren! Bekijk de handleiding.

Speels en betekenisvol leren in groep 3 is een veelgehoorde wens, maar blijkt in de praktijk een lastige uitdaging voor het vakgebied rekenen-wiskunde. Rekenhoeken zijn een middel om betekenisvol en doelgericht te kunnen werken vanuit een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3. 
Henk Logtenberg en Martine van Schaik van het Marnix Onderwijscentrum schreven met behulp van NVORWO-subsidie een handleiding voor leerkrachten om rekenhoeken in te richten in groep 3.

Bij elke hoek staan verschillende lessuggesties beschreven om binnen de hoek het spelen een nieuwe impuls te geven. Zo kan de leerkracht differentiëren en de focus leggen op bepaalde reken-wiskundedoelen. Op die manier biedt de handleiding de mogelijkheid om specifiek bepaalde reken-wiskundedoelen aan bod te stellen en te peilen om zo de leerstofinhoud te bepalen.

Inhoud

De zes rekenhoeken zijn:
de winkelhoek;
de constructiehoek;
de kunsthoek;
de meet- en experimenteerhoek;
de getallenhoek;
de zorghoek.

Download hier gratis de pdf ‘Rekenen-wiskunde voor groep 3 in zes hoeken’.