Judith Amels gepromoveerd

Judith Amels gepromoveerd

Onze collega Judith Amels is op donderdag 25 maart 2021 gepromoveerd tot doctor aan de Rijksuniversiteit Groningen. Judith deed onderzoek naar het vermogen van leraren om onderwijskundige veranderingen te realiseren door onderzoeksmatig werken en gespreid leiderschap.

Voor het Marnix Onderwijscentrum is Judith opleidingscoördinator van de zij-instroom opleiding voor schoolleiders, ook wel directeuren van buiten genoemd. Daarnaast is ze ook docent in de schoolleidersopleiding Vakbekwaam (Penta Nova) en de Master Educational Leadership (Penta Nova) én werkt ze samen met schoolleiders en bestuurders aan professionalisering en herregistratie. 

Namens alle collega's van het MOC feliciteren we Judith van harte met het behalen van deze prestatie!