Nieuw rekenspel Jigir stimuleert strategisch en ruimtelijk denken

jigir, rekencoordinator, rekenspel

Henk Logtenberg, opleidingsdocent Rekenen-Wiskunde en coördinator van de post-hbo opleiding Rekencoördinator bij het Marnix Onderwijscentrum, heeft een nieuw rekenspel ontwikkeld: Jigir.

Uit zowel de theorie als de praktijk blijkt dat het probleemoplossend denken bij het huidige reken-wiskundeonderwijs te weinig gestimuleerd wordt. Om dit gat op te vullen heeft Henk Logtenberg het rekenspel Jigir ontwikkeld, dat vanaf groep 4 tot aan de eerste leerjaren van het vo bij rekenen-wiskunde ingezet kan worden.

Het rekenspel ‘Jigir’

Jigir is een bordspel dat tot doel heeft om het strategisch- en ruimtelijk denken van leerlingen te stimuleren. Het logisch redeneren, dat hierbij een belangrijke rol speelt, levert een bijdrage aan het versterken van de probleemoplossings-vaardigheden bij rekenen-wiskunde van de leerlingen. Jigir is geschikt voor leerlingen vanaf groep 4 van het primair onderwijs tot aan de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs.

De naam van bordspel Jigir verwijst naar het klikgeluid dat Mongoolse nomaden met de tong in de mond maken als er een spannende zet is gedaan tijdens het bordspel. Dit geluid lijkt veel op het geluid dat roofvogels maken op de Mongoolse steppen.  

Onderzoek

Uit het onderzoek van Van Zanten (2021) blijkt dat in de Nederlandse reken-wiskundemethoden er minder aanbod is voor het ontwikkelen van het probleemoplossend denken van de leerlingen. Tevens blijkt uit internationaal onderzoek (PISA, 2019; TIMSS, 2020) dat opgaven waarin probleemoplossings-vaardigheden getoetst worden Nederlandse leerlingen minder goed scoren.

Bij het spelen met het bordspel Jigir maken de leerlingen spelenderwijs kennis met vier ruimtelijke figuren (driehoek, ruit, vijf- en zeshoek). Voor elk ruimtelijk figuur is een apart speelbord. Op het speelbord van een ruimtelijk figuur staan drie verschillende grootten van de ruimtelijke figuur afgebeeld.

Lees hier meer over het rekenspel Jigir


 

Word Rekencoördinator op jouw school!

Dit rekenspel wordt ook als voorbeeld gebruikt binnen onze opleidingen tot Rekencoördinator. Marnix Onderwijscentrum biedt een dagvariant en een middag/avond-variant van de post-hbo opleiding Rekencoördinator. Wil jij rekencoördinator worden in jouw eigen school en de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskunde onderwijs bewaken en bevorderen? Neem dan een kijkje op de opleidingswebsite of meld je aan voor een voorlichting.

Meer informatie over de opleiding tot Rekencoördinator