Nieuwe druk Rekenen-wiskunde en didactiek binnenkort beschikbaar

Rekenen-wiskunde en didactiek

De auteurs Peter Ale, was lerarenopleider rekenen-wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en de Universitaire Pabo van Amsterdam, en Martine van Schaik, is verbonden aan het Marnix Onderwijscentrum als lerarenopleider rekenen-wiskunde en onderwijsadviseur rekenen-wiskunde, leggen de laatste hand aan de nieuwe druk.

Verschillen met de vorige druk

  • Deze nieuwe druk is aangevuld met concrete voorbeelden uit het onderwijs.
  • In het nieuwe hoofdstuk 1 maak je kennis met het geven van een rekenles. Er wordt geschetst hoe een rekenles tot stand komt en hoe deze wordt uitgevoerd.
  • In hoofdstuk 2 worden nu ook de nieuwe ontwikkelingen rond Curriculum.nu, de inhoudskaarten van de SLO en de digitalisering behandeld. De auteurs gaan bovendien in op onderwijsmodellen als het (expliciete) directe-instructiemodel en het handelingsmodel van het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD). Een aspect dat eveneens aandacht krijgt in deze nieuwe druk is Opportunity to Learn (OTL).
  • Ook het materiaal op de website is aangevuld. De links naar digitale bronnen voor verdiepende of aanvullende informatie zijn geactualiseerd.
  • Hoofdstuk 106 (in de vorige druk hoofdstuk 5) staat nu op de site en alleen nog in verkorte vorm in het boek.

Bekijk alle verschillen op de website van Coutinho.