Nieuwe subsidieregeling voor zij-instromende schoolleiders

Directeur basisschool

Vanaf 1 september 2022 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor zij-instromende schoolleiders. Schoolbestuurders kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de opleiding, begeleiding én studieverlof. Daarmee wordt het extra aantrekkelijk voor schoolbestuurders om samen te werken met een zij-instromende schoolleider en andersom. Een win-win-situatie!

Tekort aan schoolleiders verminderen

Naast een tekort aan leerkrachten is er ook een groeiend tekort aan schoolleiders. Schoolbesturen zijn actief op zoek naar leiders met ervaring. Inzicht in onderwijs en onderwijskundig leiderschap is daarbij een voorwaarde. Dat is waar het opleidingstraject Zij-instroom Schoolleider zich dan ook op richt.

Zij-instroomtraject schoolleiders

De opleiding Zij-instroom Schoolleider wordt aangeboden is samenwerking met Penta Nova, academie voor schoolleiderschap, en is bedoeld voor leidinggevenden buiten het onderwijs die een functie als schoolleider ambiëren. Het Marnix Onderwijscentrum heeft jarenlange ervaring in het opleiden van schoolleiders en heeft daarnaast een groot netwerk om schoolleiders van inspirerende leerplekken en de juiste kennis te voorzien.

Belangrijke voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen zij-instromer/schoolbestuur te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De instromer heeft een aanstelling bij het bestuur.
  2. Bij de aanvraag stuurt het bestuur een begroting mee.
  3. De instromer staat ingeschreven bij een van de opleidingen zoals genoemd in de bijlage van de subsidieregeling (Penta Nova/Marnix Academie), en de startdatum van de opleiding mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
  4. Het bestuur en de instromer hebben afspraken gemaakt over onder meer de begeleiding van de instromer, het studieverlof en de verdeling van de kosten.

Let op! Alleen een directeur of bestuurder kan de tegemoetkoming aanvragen. Is dat niet mogelijk? Dan kun je het machtigingsformulier gebruiken.

Hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 20.000 per zij-instromer. Voorwaarde is dat de opleiding maximaal 1 jaar duurt.

Meer informatie en aanvragen subsidie

Ben je schoolbestuur en heb je een zij-instromende schoolleider in dienst genomen? Vraag de tegemoetkoming dan snel aan! De eerste ronde loopt van 1 september tot en met 15 oktober 2022. Op 16 oktober 2022 start een nieuwe aanvraagronde. De tegemoetkoming wordt toegekend op binnenkomst van aanvragen. Lees meer over deze tegemoetkoming en de aanvraagprocedure op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Meer informatie zij-instroomtraject schoolleiders

Ben je nu leidinggevende in een ander werkveld en wil je graag schoolleider worden? Kijk dan op onze website voor meer informatie over het zij-instroomtraject.
Voor vragen en/informatie over het aanbieden van een opleidingsplek aan een student kunt je contact opnemen met Judith Amels, j.amels@hsmarnis.nl, of Anke van Riel, anke1.vanriel@hsmarnix.nl (opleidingscoördinatoren).