Onderzoeksmatig werken versterkt gespreid leiderschap

Judith Amels

Judith Amels, onderwijsadviseur van het Marnix Onderwijscentrum, hoopt op 25 maart te promoveren met haar proefschrift “Het vermogen van leraren om onderwijskundige veranderingen te realiseren door onderzoeksmatig werken en gespreid leiderschap”.

Eerder schreef zij een artikel voor het magazine Basisschool Management over dit onderwerp dat wij graag met je delen. In het artikel gaat Judith Amels in hoe gespreid leiderschap verder versterkt kan worden als er ook onderzoeksmatig gewerkt wordt. Bij onderzoeksmatig werken wordt er ontwikkelingsgericht gewerkt en worden routines losgelaten door een onderzoekende houding en nieuwsgierigheid. Leraren en schoolleiders die onderzoeksmatig werken durven kritische vragen te stellen en bronnen af te wegen op hun waarde.

Als er in een school onderzoeksmatig wordt gewerkt, zijn leerkrachten meer geneigd een leiderschapsrol op zich te nemen, hun expertise te benutten en initiatieven te nemen. En dit draagt dan verder bij aan het realiseren van onderwijskundige veranderingen in de school.

Lees het hele artikel hier.