Pedagogisch educatief professional

blije kinderen basisschool

Verzoek tot bekostigde opleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional gehonoreerd. De Ad PEP is specialist op het terrein van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar. 

Maandag 16 maart ontvingen wij het verheugende nieuws dat het Ministerie van OCW besloten heeft in te stemmen met ons verzoek om als Marnix Academie de Associate degree-opleiding Pedagogisch Educatief Professional als bekostigde opleiding te mogen verzorgen in Utrecht. De commissie heeft daarbij veel gewicht toegekend aan de verklaringen van het werkveld in de regio naar de behoefte aan deze professionals. 

Inmiddels zijn wij erg blij om te kunnen meedelen dat de Ad PEP opleiding op 2 december 2020 positief is gevisiteerd.  De commissie sprak zich enthousiast uit over de inhoud en de opzet van de opleiding. De verwachting is dat de NVAO dit advies overneemt, waarna de opleiding officieel zal worden geaccrediteerd en we in september 2021 met deze opleiding van start kunnen. Houd de website van de Marnix Academie in de gaten voor meer nieuws. 
Heb je in de tussentijd vragen stuur dan een e-mail aan ons.