Rekenen in rekenhoeken

ballonnen

Martine van Schaik en Henk Logtenberg ontwikkelden lesmateriaal voor het werken in rekenhoeken in groep 3 – met een aanzet tot het werken in rekenhoeken in groep 4 en 5. Het lesmateriaal is vrij toegankelijk op de website van de NVORWO.

Over het belang van spel bij de reken- en wiskundeontwikkeling en over het doelgericht en gedifferentieerd werken in rekenhoeken in de doorgaande leerlijn naar de middenbouw kunt u meer lezen in het artikel van Henk Logtenberg dat onlangs verscheen in de Nieuwe Leraar.