Studiereis Lesson Study Japan 2019

lesson study

Op uitnodiging van de Lesson Study Alliance neem ik vanuit de Marnix Academie – Utrecht van 18 tot en met 27 juni 2019 deel aan Impulse 2019 in Japan. Impulse is een internationaal reken-wiskunde professionaliseringsprogramma – georganiseerd door de Gakugei Universiteit van Tokio – waarbij Lesson Study (LS) gebruikt wordt als vervoermiddel voor de professionalisering van reken-wiskunde docenten.

Lesson Study

Lesson Study is een in Japan ontwikkelde gestructureerde , integrale methode om te werken aan de professionalisering van leraren. Een LS-cyclus bestaat uit zes stappen: (1) een onderwerp selecteren en doelen stellen; (2) onderzoek; (3) het lesplan ontwerpen; (4) de onderzoeksles uitvoeren terwijl de collega’s meekijken; (5) de les gezamenlijk nabespreken; en (6) kennis delen.

Lesson Study praktijken

In 2015 introduceren Takahashi en Mc Dougal in de Verenigde Staten (VS) de term ‘Collaborative Lesson Research’, omdat zij ervaren dat buiten Japan structuren en praktijken ontbreken om bij Lesson Study tot een maximaal resultaat te komen. Met de toenemende populariteit van Lesson Study in Nederland (NL), raken ook in NL onderdelen van de LS-cyclus in het gedrang, doordat

  • Hogescholen en universiteiten zich richten op specifieke facetten van de LS-cylus, zoals bijvoorbeeld de inductieprogramma’s voor startende docenten;
  • Scholen ‘light’ versies van de LS-cyclus uitvoeren (zoals bijvoorbeeld verkorte lesvoorbereidingsformulieren, of de LS-cyclus alleen parallelgroepen uitvoeren) (Logtenberg & Odenthal, 2018).

Collaborative Lesson Research

Collaborative Lesson Research (CLR) probeert Lesson Study opnieuw vorm en inhoud te geven vanuit de oorspronkelijke Japanse opzet. 
‘Collaborative’ onderstreept de coöperatieve participatie, tussen leraren op een school, maar ook tussen scholen onderling. ‘Lesson’ heeft betrekking op de onderzoeksles die centraal staat bij de voorbereiding, uitvoering en nabespreking. ‘Research’ benadrukt het belang van het gezamenlijke onderzoek van leraren bij de voorbereiding, uitvoering en de nabespreking van de onderzoeksles (Logtenberg & Odenthal, 2018).
Collaborative Lesson Research – Nederland (CoLLeR – NL) heeft aansluiting bij de Lesson Study Alliance (VS) en de Collaborative Lesson Research Group (GB).

Doelen van het Blog

  • Het Nederlandse onderwijs kennis te laten maken met Collaborative Lesson Research (CLR) bij de implementatie van Lesson Study in het onderwijs;
  • Inzichten en ervaringen met Lesson Study in het Primair Onderwijs (PO) met elkaar te delen;
  • Betekenis van de inzichten en ervaringen – tijdens de studiereis Impulse 2019 opgedaan – te ‘vertalen’ naar de praktijk van Lesson Study in het PO en opleidings/nascholings instituten voor het PO;
  • Sfeerimpressies en indrukken opgedaan tijdens de studiereis Impulse 2019 te delen met de beroepspraktijk.

Opzet van het Blog

Het Blog kent in de tijd een ‘kop, romp en staart’. In de ‘kop’ staan inhoudelijke voorbereiding en voorbereiding  van de reis centraal. Sfeerimpressies en inhoudelijke intermezzo’s komen in de ‘romp’ aan de orde. De ‘staart’ staat in het teken van de ‘vertaling’ van de inzichten en ervaringen – opgedaan tijdens de reis – naar de beroepspraktijk en scholing in het PO. 
Vooraf, tijdens en na de reis is er via het twitteraccount @CLRNL001 (CoLLeR –  NL) een doorkijkje in de reis mogelijk.