Zij-instromer heeft kartrekkersrol tijdens scholensluiting | Coronablog #2

zij-instromer

Annemiek van den Hoven is, vanuit haar vorige functie als IT-coördinator, gewend om snel te schakelen. Ze neemt op haar school het initiatief en helpt haar team om het online onderwijs snel en goed op te zetten. Het is een mooi voorbeeld van de wijze waarop zij-instromers van meerwaarde kunnen zijn in het team.

Door Edith Pijpers

Zij-instromers, je komt ze steeds meer tegen op de scholen. Ze waren logopedist, politieman, communicatiespecialist of pedagoog en hebben hun vertrouwde beroep verlaten om de stap in het diepe te wagen. Dat betekent nogal wat, je baan opgeven en het nieuwe vak van leraar gaan uitoefenen. Vaak kiezen zij-instromers voor het leraarsvak uit ambitie. De ambitie om een leraar van betekenis te zijn voor leerlingen.  Ze weten dat ze nog veel moeten leren, maar ze hebben een geschiktheidsonderzoek doorlopen en mogen er op vertrouwen dat ze een stevige basis hebben.

Ervaring en expertise

Ook al moeten zij-instromers het vak deels nog leren. Met hun (levens-) ervaring en bagage uit het vorige beroep en studie hebben ze een school ook veel te bieden. Soms bezit een zij-instromer een specifieke expertise die op school nog niet aanwezig is. Een zij-instromer is dan een waardevolle aanvulling binnen het team. Zij-instromer Annemiek van den Hoven was van bijzondere betekenis voor haar school tijdens de plotselinge sluiting van de scholen in maart 2020.

Onderwijs zoals nog niet is bedacht

Het verhaal van Annemiek start op zondag 15 maart 2020. Het coronavirus heeft ons land in z’n grip en het kabinet maakt bekend dat scholen en kinderdagverblijven op maandag niet open zullen gaan. Scholen moeten ONDERWIJS – OP- AFSTAND gaan bieden. Maar HOE PAK JE DAT AAN? Schoolleiders en ICT-ers  gaan in de hoogste versnelling. Telefoon en computer maken overuren. Sommige leerkrachten zien volop kansen en mogelijkheden. Ze zijn enthousiast en laten van zich horen. Anderen uiten hun onzekerheid en angst, ‘kan ik dit wel’ en ‘wat vraagt dit van mij’. Weer anderen zijn bezorgd: ‘leren de kinderen wel genoeg?’.

Snel schakelen

Op de school van Annemiek van den Hoven waren de collega’s zoekend in de wijze waarop ze het afstandsonderwijs vorm moesten geven. Annemiek vertelt: “De overgang naar onderwijs op afstand was plotseling. Er was niet veel tijd om zaken uit te zoeken en plannen te maken. Door mijn ervaring in het bedrijfsleven ben ik gewend om snel te schakelen.  Als team werden wij geattendeerd op de mogelijkheden van Google Meet en Google Classroom. Ik ben daar gelijk ingedoken, volgde webinars en onderzocht hoe de middelen het best ingezet kunnen worden. Maar niet iedereen in het team kon zo snel schakelen. Ik heb daarom een manual gemaakt, een testomgeving ingericht, collega’s geholpen met het maken van filmpjes en met de inrichting van Classroom. Op deze manier was de indeling en werkwijze overal gelijk."

Fijn om te kunnen helpen

Annemiek vond het fijn om haar team te kunnen helpen: “Het was prettig om hulpvaardig te zijn; als zij-instromer heb ik veel om hulp gevraagd en nu kon ík die bieden. Daarnaast vond ik het belangrijk om als school op één lijn te zitten en op dezelfde wijze te werken, met name richting de ouders. Ook voor ouders was het een nieuwe, spannende tijd. Veel ouders hebben ook meerdere kinderen op school en dan is het prettig dat de werkwijze hetzelfde is. Door elkaar te helpen hadden wij als school het onderwijs op afstand relatief snel op poten. Hierdoor namen wij al na twee weken afscheid van de lespakketjes, die veel herhalingsstof bevatten. Door snel te starten met online onderwijs konden wij door met het lesprogramma en was de leerachterstand beperkt.”

Edith Pijpers is adviseur bij het Marnix Onderwijscentrum, docent bij de schoolleidersopleiding Penta Nova en betrokken bij het geschiktheidsonderzoek en de opleiding van zij-instromers.

Wil je meer weten over de zij-instroom? Bekijk dan onze website of kijk de online voorlichting terug op Youtube.