Zij-instromer Rianne over het belang van aandacht voor meertaligheid en cultuurdiversiteit

zij-instromer Rianne

Rianne Dekker-Boelhouwers uit Almkerk is opgeleid als logopedist en heeft in het speciaal onderwijs gewerkt. In 2015 is zij migrantenkinderen gaan begeleiden die toen startten in het reguliere onderwijs in haar gemeente Altena. Sinds die tijd professionaliseert ze gemeentebreed het onderwijs aan migrantenkinderen via de scholen van het bestuur waar ze voor werkt.  Hiervoor volgde ze drie jaar geleden de opleiding voor Specialist Nieuwkomersonderwijs op de Marnix Academie.

Zij-instromer

Omdat ze nog geen lesbevoegdheid had, volgt ze nu ook het zij-instroomtraject. Met deze lesbevoegdheid kan ze zelf als leerkracht voor de taalklas staan en is ze breder inzetbaar binnen het onderwijs. Tegelijk kan ze haar kennis en ervaring als logopedist en als NT2-specialist ten volle inzetten. 

Interview met Het Kontakt

Rianne is nu coördinator nieuwkomers bij De Stroming & Taalklas Altena. Taalklas Altena heeft onlangs een overeenkomst getekend met Bibliotheek CultuurPuntom anderstalige leerlingen naast het Nederlands ook hun eigen taal te laten ontwikkelen. Hierdoor wordt de algemene taalvaardigheid beter. Hierover vertelt Rianne in een interview met Het Kontakt.

Lees het interview hier

Rianne over de zij-instroomopleiding

“Wat ik het fijne aan de zij-instroomopleiding vind, is dat je de opdrachten die je moet uitvoeren echt aan kunt passen aan je werksituatie en je eigen ervaring en opleiding. Hoewel ik al de nodige kennis en ervaring in het onderwijs had voor ik aan de opleiding begon, kon ik bij elke module eigen leervragen onderzoeken op vakgebieden waar ik nog geen kennis of ervaring mee had. Ik vind de opleiding goed aansluiten bij wat ik in de praktijk tegenkom.”

“Wat in de taalmodule tijdens de zij-instroomopleiding aan de orde kwam is het vermengen van leerlijnen. Dat pas ik in de taalklas ook toe. Opdrachten voor woordenschat, mondelinge taal, schrijven en lezen worden gekoppeld aan zaakvakthema's uit de leefwereld van de kinderen. Ik vind het belangrijk om de waarde in te zien van wat deze migrantenkinderen in hun leven al geleerd hebben, ook al is dat niet meetbaar in cito's. Formatief evalueren door bijv. een portfolio aan te leggen, is bij deze doelgroep heel belangrijk.”

Meer informatie?

Je kunt hier meer lezen over het zij-instroomtraject leraren.

Neem bij vragen contact op met het Marnix Onderwijscentrum via moc@hsmarnix.nl. Overige contactinformatie vind je op deze webpagina